Het Kenniscafé, vanaf woensdag beschikbaar, is een standaardproduct voor het intranet van kleine en grote bedrijven. Het is de bedoeling om werknemers meer met elkaar in contact te brengen en de kennisdeling te vergroten. "Je krijgt eigenlijk een soort combinatie van Hyves, Twitter en Delicious, de bekende populaire 2.0-diensten, gecombineerd met documentmanagement. Maar dan helemaal gericht op de zakelijke omgeving", licht Rene Jansen van Winkwaves toe.

In contact brengen

Volgens hem is sociaal netwerken voor bedrijven 'een heel goede manier om mensen met elkaar in contact te brengen'. Hij doelt dan vooral op werknemers die op een andere afdeling, verdieping of filiaal werken. Dat zou als voordeel hebben dat door de kennisdeling via het sociale netwerk de innovatie in de hand wordt gewerkt.

Het idee van Winkwaves is niet nieuw, er zijn andere partijen zoals bijvoorbeeld CoreMedia die min of meer dezelfde pakketten aanbieden. Ook zouden veel it-managers niet gecharmeerd zijn van het hele Web 2.0 circus.

Meer vertrouwen

De terughoudendheid van it-managers wuift Jansen weg. "It-afdelingen denken vaak vrij traditioneel in systemen. Ze zijn heel erg bang om deuren open te stellen voor Hyves-achtige sites." Vooral beveiliging is vaak een heikel punt met het binnenhalen van applicaties van derden. Volgens Jansen is dat precies de reden dat er een markt blijkt te zijn om zakelijke toepassingen te combineren met de dynamiek die een site als Hves kenmerkt zoals gebeurt met Kenniscafé. Door het sociale netwerk intern te beheren zouden it'ers meer vertrouwen krijgen in 2.0-toepassingen omdat het systeem gecontroleerd kan worden.

Volgens Winkwaves, ook bekend van Watvindenwijover.nl, gebruikt zo'n tien procent van de werknemers het sociale netwerk intensief. De andere negentig procent zou volgens Jansen wel erg graag bijhouden wat er binnen het netwerk gebeurt. Beheerders van het Kenniscafé kunnen zelf bepalen of het systeem gesloten en dus intern blijft. Het is ook mogelijk om klanten toe te laten tot het systeem of bepaalde delen daarvan.

Klanten

Op dit moment gaan een aantal bedrijven aan de slag met het Kenniscafé. Jansen zegt een contract te hebben met Deloitte, maar ook D66 gaat het platform gebruiken om hun leden bij elkaar te brengen. Daarnaast zijn er een paar mediabureau's die getekend hebben. Met andere partijen worden nog gesprekken gevoerd.

Het Kenniscafé wordt gratis aangeboden voor kleine organisaties tot dertig man. Winkwaves verdient dan via een advertentiemodel. Grotere organisaties betalen afhankelijk van het aantal gebruikers tussen de 6.000 en 24.000 euro.