Deze uit juni stammende uitspraak blijft gehandhaafd, zo bepaalde het beroepshof donderdag. De beslissing van het beroepshof is een tegenslag voor Microsoft, dat had gehoopt met een herziening van de uitspraak de rechtszaak verder te vertragen. Verrassend is de beslissing echter niet. Vrijwel niemand had erop gerekend dat het beroepshof zijn eigen uitspraak zou herzien. Tegelijkertijd kreeg ook het Amerikaanse ministerie van Justitie nul op het rekest bij zijn verzoek de zaak juist te versnellen. Justitie had gevraagd de gebruikelijke wachttijd van 52 dagen voordat de zaak terug kan naar een lagere rechtbank over te slaan. Het beroepshof is daar niet op ingegaan. Daarmee blijft het oorspronkelijke schema, waarbij de lagere rechtbank op 12 augustus een hoorzitting kan houden, gehandhaafd. Dat is weer een belangrijke winst voor Microsoft. De afwijzing van het verzoek van Justitie om de zaak te versnellen, is voor het softwareconcern erg belangrijk. Pogingen om de introductie van Windows XP te vertragen worden hierdoor ernstig bemoeilijkt, zo menen juridische experts. Vanuit verschillende hoeken, ook vanuit de politiek, gingen vorige week stemmen op om de geplande uitbreng op 25 oktober te verhinderen. Microsoft zou zich met het nieuwe besturingssysteem aan dezelfde praktijken schuldig maken als waarvoor het nu terechtstaat. Het vermengen van de code voor het Windows-besturingssysteem en de Explorer-browser neemt in de al vier jaar durende antitrustzaak tegen Microsoft een centrale plaats in. Mede naar aanleiding van deze praktijk bepaalde rechter Jackson eerder dat het softwareconcern moest worden opgesplitst in een bedrijf voor besturingssystemen en één voor de overige software. Die splitsing werd door het beroepshof teruggedraaid, maar dàt Microsoft illegaal Explorer aan Windows heeft gekoppeld blijft vooralsnog overeind. In een poging het hof mild te stemmen had Microsoft zijn beleid wat koppelen betreft voor Windows XP, dat 25 oktober uitkomt, al veranderd. Het concern geeft pc-producenten de mogelijkheid zelf iconen toe te voegen aan het Windows-bureaublad en maakt het bovendien mogelijk Explorer uit Windows te verwijderen. Over de toepassing van dit nieuwe beleid heeft Microsoft inmiddels een conflict met AOL Time Warner. De lagere rechtbank die zich nu weer over de zaak gaat buigen, zal daarbij niet zachtzinnig te werk gaan, zo zegt analist Rob Enderle van Giga Information Group. "Van hier af aan wordt het alleen maar erger. Het hangt allemaal af van hoe draconische de remedie zal zijn waar de lagere rechtbank mee op de proppen komt", aldus Enderle. Volgens de analist kan de lagere rechtbank alsnog besluiten dat Microsoft opgesplitst moet worden. Het beroepshof heeft de lagere rechtbank niet verteld dat een splitsing van de baan is. Afgezien daarvan is de positie van het concern er bij onderhandelingen over een schikking niet sterker op geworden door de uitspraak van donderdag, aldus Enderle.