Een motie met dezelfde strekking van het kamerlid Gerkens (SP) haalde het donderdag in Nederland niet, omdat veel partijen het 'not done' vonden een politiek akkoord op te blazen. Wel werd een SP-motie aangenomen die staatssecretaris van Gennip nu dwingt om Denemarken niet te belemmeren of juist te steunen in het verzoek om een debat. "Geweldig, echt geweldig", jubelt Arda Gerkens van de SP tegenover Webwereld. "Ik had er stiekem op gehoopt dat de Denen dit zouden besluiten." Naast Nederland zijn ook Spanje en Polen voor een uitgebreidere behandeling van de richtlijn, maar vragen daar uit beleefdheid niet om. Nu het verzoek toch op tafel komt, zullen deze landen het verzoek steunen. Arda Gerkens verwacht dat het onderwerp maandag niet wordt doorgehamerd, maar dat het nu in april wordt besproken.

Lef

Ook kamerlid Martijn van Dam (PvdA) is blij met de nieuwe situatie en gelukkig dat Denemarken nu wel durft wat de staatssecretaris niet durfde. "Veel landen zijn het met de plannen niet eens", betoogt Van Dam. "Dan is het goed om het akkoord open te breken en de opnieuw te bespreken." De PvdA rekent er dan ook op dat er een nieuw voorstel komt dat rekening houdt met alle belangen en daarom evenwichtiger is. Van Dam is ook blij dat zijn motie Nederland dwingt niet akkoord te gaan tijdens de behandeling in April wat ervoor zorgt dat er geen meerderheid voor de richtlijn is.

Interesse in motie Örgü

Ook Kees Vendrik (GroenLinks) is ingenomen met de ontwikkeling en vindt de houding van Denemarken ´absolute winst'. Wel vraagt het kamerlid zich af wat de motie Örgü (VVD) nu voor de houding van Nederland gaat betekenen. In die motie wordt opgeroepen te werken aan een gemeenschapspatent, wat een herziening van het gehele octrooisysteem zou betekenen. De Nederlandse regering komt later vandaag met een brief, waarin zij uitlegt hoe aan die motie invulling gaat worden gegeven. Vendrik vreest dat een dergelijk plan ertoe kan leiden dat het hele voorstel van tafel gaat en het patentbureau doorgaat met het accepteren softwarepatenten.