Hoog op de agenda van de door de WIPO georganiseerde conferentie staat domeinkaping. De WIPO hoopt dat de verschillende top level-registratieorganen – zoals in Nederland de SIDN – zich zullen conformeren aan de zogeheten Uniform Dispute Resolution Policy van de WIPO. De World Intellectual Property Organization is het orgaan van de Verenigde Naties dat uitspraken doet in conflicten over domeinnamen. Onlangs nog besloot de organisatie bijvoorbeeld dat een fan van Bruce Springsteen het domein Brucespringsteen.com mag behouden, waarmee de rockster het onderspit delfde. "We willen stabiliteit creëren zodat de belofte van e-commerce bewaarheid kan worden", aldus een woordvoerder van de WIPO. Tot nu toe hebben echter slechts 18 voornamelijk kleinere landen ingestemd met het arbitragesysteem van het VN-orgaan. De Council of European National Top-Level Domain Registries (Centr) is niet erg gecharmeerd van de WIPO-plannen. "We zijn van mening dat dit een lokaal beleid moet zijn. We geloven niet in één beleid dat op iedereen van toepassing is", zo zegt Fay Howard, general manager van Centr, dat de Europese top level-registratieorganen (waaronder de SIDN) vertegenwoordigt. Volgens Howard verschilt de domeinpolitiek per land daarvoor te veel. Zo hanteren bijvoorbeeld Noorwegen en Frankrijk een vrij strikte domeinpolitiek, terwijl in landen als Engeland en Nederland het beleid veel liberaler is. In Engeland is het aanwijzen van een bemiddelaar een succesvol middel om domeindisputen op te lossen. De WIPO voorziet hier niet in. In Nederland is de SIDN momenteel bezig met het opzetten van een geschillencommissie die moet bemiddelen bij de ruzie over domeinen. Tot nu toe worden alle conflicten in ons land uitgevochten voor de rechtbank, iets wat ook de WIPO probeert te vermijden. Er zijn in totaal 244 landendomeinen, waarvan 66 representanten momenteel in Genève bijeen zijn.