Twee bedrijven bieden al geruime tijd in de Verenigde Staten via de satelliet radioprogramma's aan. Met een speciale radioontvanger kan overal in het land naar de radiouitzendingen geluisterd worden. De signalen worden uitgezonden door een aantal satellieten die in een betrekkelijk lage baan boven de Verenigde Staten hangen. Een schotelantenne is niet meer nodig. Sirius Satellite Radio en XM Satellite Radio hebben voor hun uitzendingen frequenties toebedeeld gekregen die in het 2,3 GHz-frequentiespectrum liggen. Draadloze netwerken kunnen deze frequenties tot op zekere hoogte in de weg zitten. Bij draadloze netwerken als WLAN en Bluetooth wordt namelijk gebruik gemaakt van de 2,4 GHz-band, die er net naast ligt. Zolang aan de bandbreedteregels gehouden wordt, kan iedereen deze frequenties gebruiken. Er is namelijk geen vergunning voor nodig. De snelle opkomst van WLAN zorgt er voor dat door steeds meer antennes gebruik gemaakt wordt van het 2,4 GHz-spectrum. In de praktijk blijkt dat dit in bepaalde gevallen voor storing kan zorgen op de radiouitzendingen van de satelliet. De twee satellietbedrijven hebben nu de FCC (De Amerikaanse commissie die onder meer frequentievergunningen uitgeeft) gevraagd het gebruik van WLAN in te perken. Beide groepen menen dat ze het gelijk aan hun kant hebben. De satellietbedrijven denken dat de FCC maatregelen zal treffen. Ze staan in hun ogen sterk omdat ze een vergunning hebben en omdat het niet toegestaan is storingen te veroorzaken op frequenties van anderen. De WLAN-industrie is er van overtuigd dat ze niets te vrezen hebben. Het gebruik van een WLAN veroorzaakt volgens hen geen storingen in de 2,3 GHz-band. En aangezien de FCC volgens de WLAN-industrie een organisatie is 'die opkomt voor bedrijven' is de kans groot dat de FCC kiest voor de WLAN-industrie met inmiddels meer dan 145 fabrikanten. In het geval van satellietradio zijn er maar twee bedrijven.