Casanet, het glasvezelbedrijf van de twee corporaties, werd eind vorig jaar door het ministerie van VROM gemaand om onmiddellijk te stoppen met de aanleg en exploitatie van glasvezelnetwerken in de nieuwbouwwijk Roombeek in Enschede, zo blijkt uit documenten waarop Webwereld de hand heeft weten te leggen. Casanet is opgezet door woningcorporaties De Woonplaats en Domijn en wordt gerund door personeel van de woningcorporaties. Het ministerie spreekt hierbij van 'onrechtmatige activiteiten' omdat enerzijds de aanleg en exploitatie van glasvezel niet de taak is van woningcorporaties en anderzijds omdat er nooit toestemming is verleend. Woningcorporaties mogen in beperkte mate glasvezelnetwerken aanleggen, maar ze mogen de netwerken niet exploiteren, zoals Casanet ook doet. Het ministerie heeft Casanet daarom opgedragen zichzelf zo snel mogelijk los te koppelen van de woningcorporaties. Dit kan door het bedrijf te verkopen aan een bestaande of nieuwe marktpartij. Een andere mogelijkheid is een management-buy-out, aldus het ministerie. Drie maanden na verzending van de brief wil het ministerie horen voor welke optie Casanet kiest. "Deze termijn is nu ongeveer verstreken, maar we hebben nog niets van ze vernomen", vertelt een woordvoerder van het ministerie van VROM desgevraagd. Casanet-directeur Herman van Voorst laat weten dat er wordt gewerkt aan een oplossing. "Waarschijnlijk zal Casanet een zelfstandige BV worden. Maar we hebben tot eind 2007 om dit te realiseren." Tot die tijd blijft Casanet gewoon doorgaan met de aanleg van glasvezel van de meterkast tot de netwerken die in de straat liggen. De backbones en cityringen legt het bedrijf niet aan. "We proberen nu het bedrijf los te koppelen en om te vormen tot een soort nuts-achtige voorziening waarbij de tarieven zo laag mogelijk worden gehouden", aldus Van Voorst.