De marktdominante maker van pc-besturingssysteem Windows heeft niets misdaan, in ieder geval niet in het geval van Novell. Dit oordeelt de driekoppige rechtbank in de zaak die al jaren loopt over een concurrentiekwestie van weer jaren eerder. Hiermee lijdt de oud-concurrent weer een gevoelig verlies in zijn rechtsgang over bewuste sabotage door Microsoft van tekstverwerker WordPerfect, ten gunste van diens eigen tegenhanger Word.

Antitrust houdt geen concurrentie-omgang in

"Novell klaagt dat Microsoft weigerde zijn intellectuele eigendom te delen met rivalen nadat het eerst had beloofd dat wel te doen", citeert de Amerikaanse krant Deseret News het hof van hoger beroep (het 10th Circuit Court of Appeals). Maar, zo vervolgen de rechters, antitrustwetten leggen maar zelden een verplichting op hoe ze moeten omgaan met hun concurrenten. Dit betreft dan de Amerikaanse wetgeving; in de Europese antitrustzaak tegen Microsoft heeft toenmalige mededingingscommissaris Neelie Kroes uiteindelijk wél dergelijke verplichtingen opgelegd.

De Amerikaanse antitrustzaak van Novell zelf, niet te verwarren met de lange zaak van het ministerie van Justitie, is nu de laatste beschuldiging van de oorspronkelijke zes gesneuveld. Het beroepshof heeft het oordeel van vorig jaar bevestigd dat Novell niet heeft kunnen aantonen dat Microsoft antitrustwetgeving heeft geschonden met de ontwikkeling van applicaties voor Windows 95.

Lagere rechter: eigen schuld

De lagere rechter heeft bij zijn oordeel Novell nog een veeg uit de pan gegeven. Hij stelde dat de toenmalige maker van WordPerfect best een workaround had kunnen maken voor de technische problemen die het Microsoft verwijt. Dit betreft de wijzigingen die onder aanvoering van CEO Bill Gates zijn doorgevoerd in Windows 95 net vóór de release van dat toen radicaal nieuwe besturingssysteem. Dit heeft WordPerfect benadeeld, volgens eigenaar Novell precies in de cruciale eerste 90 dagen na de lancering van die inmiddels antieke Windows-versie.

Deze uitspraak van september 2013 vormt het slotstuk van een rechtszaak die in 2004 is aangespannen, over concurrentiepraktijken van midden jaren negentig. Waarom Novell zoveel jaren heeft gewacht met het aanspannen van zijn rechtszaak? Omdat het bedrijf 'moest wachten' op de monopolieveroordeling van Microsoft door de Amerikaanse overheid.

Lees alles over de geruchtmakende rechtszaak waarbij de lang geleden teruggetreden Microsoft-grondlegger Bill Gates moest getuigen, waarbij de jury is vastgelopen, en meer: WordPerfect-spook achtervolgt Microsoft.