De geruchtmakende rechtszaak tegen Microsoft is geëindigd in een remise. De jury kon na drie dagen overleg niet tot een unaniem oordeel komen of Microsoft schuldig was of niet. Elf juryleden vonden van wel, één van niet. De rechter heeft zaak eind vorige week nietig verklaard. Novell wil een nieuwe zaak met een andere jury.

Machtsmisbruik Microsoft

De antitrustzaak achtervolgt Microsoft al jaren als een spook. De in 2004 aangespannen rechtszaak gaat over een nog veel oudere kwestie. Volgens Novell heeft Microsoft in 1995 WordPerfect op Windows 95 gesaboteerd én het eigen tekstverwerkingsprogramma Word met Windows gebundeld. Daardoor waren de kansen voor WordPerfect verkeken.

Word was toen nog klein naast WordPerfect. Windows was al wel marktdominant. Door concurrent Novell buiten te sluiten, kon Microsofts eigen tekstverwerker op oneigenlijke wijze groot worden op het eigen besturingssysteem, aldus de aanklacht uit 2004. Het marktaandeel van WordPerfect kelderde na de lancering van Windows 95 snel en Novell verkocht het pakket in 1996 aan Corel.

'Niet bewust gesaboteerd'

Novell startte de zaak pas nadat Microsoft door verschillende antitrustinstanties was veroordeeld voor machtsmisbruik. Afgelopen november volgde eindelijk de inhoudelijke behandeling van de WordPerfect-aanklacht. Toen moest onder meer oud-ceo Bill Gates getuigen voor Microsoft.

Hij stelde dat het op het laatste moment schrappen van een voor WordPerfect cruciale bestandsfunctie in Windows 95 was gedaan uit oogpunt van stabiliteit en security. Bovendien deed WordPerfect er niet meer toe, aldus Gates, alhoewel uit interne mails uit die periode blijkt dat Microsoft WordPerfect nog als grote bedreiging zag.

Nieuwe zaak

Maar de zaak eindigt dus onbeslist, omdat de jury er niet uitkomt. Novell blijft strijdbaar en koerst aan op een nieuwe zaak. “Novell gelooft nog steeds in de kracht van zijn claims", aldus Novell-advocaat Jim Lundberg. “Dit is duidelijk een technisch gecompliceerde zaak en Novell is hoopvol dat een nieuwe zaak de kans biedt om enkele onzekerheden die de juryleden hadden te verduidelijken." Microsoft wil de hele aanklacht ongegrond laten verklaren.