James Kinsella – topman van WOL - noemt de behaalde resultaten 'zeer bemoedigend'. "Ze tonen aan dat World Online op de goede weg is." Kinsella noemt vooral de stijging van de inkomsten uit de portal-activiteiten bemoedigend. Deze stegen van 3,2 tot 4,8 miljoen euro.

Het netto verlies in het derde kwartaal kwam uit op 101,2 miljoen euro, vergeleken met 121,3 miljoen euro in het tweede kwartaal. Vorig jaar bedroeg het verlies echter 'slechts' 28,8 miljoen euro. De omzet steeg met bijna 3 procent tot 56,9 miljoen euro.

World Online voert stevige kostenbesparingen door, die in het vierde kwartaal zichtbaar moeten worden. Het aantal personeelsleden wordt teruggebracht en de ISP is gestopt met het aanbieden van onbeperkte internettoegang. De zogenoemde un-metered access in Engeland heeft de marges in het derde kwartaal onder druk gezet, zo stelt WOL.

De provider heeft momenteel zo'n 4,2 miljoen abonnees, een toename van 400.000 ten opzichte van het tweede kwartaal. Het aantal actieve gebruikers groeit evenwel nauwelijks: met slechts 100.000 tot 2,5 miljoen. De gemiddelde gebruiker is 6,3 uur per maand online. Een kwartaal eerder was dat nog 7,5 uur.