In januari nam CompuServe maatregelen nadat het ontdekte dat de voorspellingen van weerman Jan Visser korte tijd na publicatie op de CompuServe website ook verschenen in het Weather Channel van World Online. ( Zie nieuws van 22 januari)

Voor World Online stelde Willie Provo het weer samen. Provo is weeramateur en één van de vrijwillige waarnemers van het KNMI. Jan Visser schrijft iedere dag voor CompuServe en dagblad Trouw het weerbericht.

World Online waste haar handen in eerste instantie in onschuld door te zeggen dat zij niet verantwoordelijk is voor het weerbericht, dat werd immers opgesteld door een freelancer. Bovendien, zo stelde World Online, is zij in de eerste plaats een provider en als zodanig niet verantwoordelijk voor wat er op de site staat.

De rechter achtte plagiaat echter bewezen en wijst erop dat World Online weldegelijk verantwoordelijk is voor haar eigen site, mede omdat het bedrijf de website commercieel exploiteert. World Online moet 9500 gulden schadevergoeding betalen aan CompuServe en weerman Jan Visser, er werd 15000 gulden schade vergoeding geëist. Ook de kosten van het proces zijn voor rekening van World Online.

De rectificatie die CompuServe eistte, vier weken lang openlijke excuses op de World Online website, vond de rechter niet nodig. Het gekopieerde weer werd immers meteen nadat de plagiaat ontdekt werd verwijderd uit het Weather Channel van World Online.

Gérard Brikkenaar van Dijk, manager corporate communications van World Online, vindt de rechtszaak een 'publiciteitsstunt' van CompuServe. "Het was nergens voor nodig. Wij hebben meteen het weerbericht gewijzigd." Brikkenaar van Dijk snapt ook niet waarom een zaak tegen World Online is aangespannen en niet tegen weerman Provo. "Hij is degene die de plagiaat pleegde."

World Online neemt nu zelf stappen tegen Provo. "De procedure loopt al." Waarschijnlijk zal de internetaanbieder minstens de geleden financiële schade op de weeramateur proberen te verhalen.