In de Marketplace kunnen ontwikkelaars hun eigen WP-apps lanceren. Een aantal ontwikkelaars publiceert dermate veel apps per dag dat de Marketplace 'vervuilt'. Dit meldt Microsoft in een blogpost.

Bulk app publishing

Ontwikkelaars publiceren massaal meerdere varianten van hun WP- apps, bijvoorbeeld RSS-feeds van bepaalde websites. Gebruikers krijgen hierdoor een veelvoud van soortgelijke apps te zien. Een fenomeen dat Microsoft ´bulk app publishing´ noemt.

Todd Brix, Directeur Mobile Platform Microsoft schrijft dat de sectie 'Nieuwe apps' in de Marketplace hierdoor zo snel wordt gevuld met dezelfde apps dat ze andere, nieuwe apps uit beeld duwen. Met als gevolg dat de diversiteit van de apps afneemt en daarmee de 'shopping experience' voor gebruikers.

Publicatieverbod

Microsoft beperkte eerder het aantal te publiceren apps naar 20 per dag. Deze beperking bood weinig soelaas, zodat de softwaregigant het aantal nu terugschroeft naar 10 apps per dag per indiener.

De ontwikkelaars die deze regel negeren krijgen in het ergste geval een publicatieverbod. Een mildere straf voor de ontwikkelaars is het offline halen van het aantal apps dat de 10 overschrijdt. Microsoft raadt ontwikkelaars aan om soortgelijke apps een ander logo en naam te geven, zodat gebruikers ze beter uit elkaar kunnen houden.