In veel bedrijven en instellingen bestaan twee documentenstromen, de papieren en de digitale. Xerox heeft met FlowPort software gecreëerd die papieren documenten in de digitale workflow moet integreren. Hiervoor zijn twee dingen nodig: een eenvoudig voorblad, PaperWare genaamd, en een aan een netwerk gekoppeld apparaat zoals een digitale copier/printer, een internetfax of een DocumentCenter, ook een product van Xerox. Het voorblad is voorzien van een aantal –door de organisatie zelf te definiëren– instructies die zijn opgenomen in Dataglyphs, een techniek die enigszins is te vergelijken met een streepjescode. De eindgebruiker hoeft niet te weten hoe de Dataglyph-techniek werkt. Hij kan simpelweg met een pen of potlood één of meer keuzevakjes aankruisen waarmee FlowPort een groot aantal taken kan verrichten. Zo kunnen papieren documenten worden verspreid via e-mail, een netwerkprinter of internetfax. Daarnaast kan deze techniek worden gebruikt om documenten in een archief op te slaan of ze juist daaruit op te halen. Deze taken kunnen worden verricht zonder dat daarvoor een PC of werkstation nodig is. Door een volledige integratie met OCR kunnen de gescande afbeeldingen worden omgezet naar bijvoorbeeld Micosoft Word en PDF-formaten. De FlowPort software, deel van de Xerox DocWare suite, is het fundament waarop toekomstige applicaties zullen worden gebouwd. Door de open architectuur kan ook niet-Xerox software met FlowPort onderdelen worden uitgerust.Eerdere relevante berichten: Xerox en Microsoft samen in copyrightbescherming (28 april 2000)