Bijna de helft van de 1500 werknemers bij dit bedrijfsonderdeel zal aan het einde van dit jaar op straat staan.De sluiting van de SOHO-divisie is één van de maatregelen die Xerox neemt om het hoofd te bieden aan een gestage stroom van slecht nieuws die op gang is gekomen nadat het bedrijf de laatste twee kwartalen van vorig jaar in de rode cijfers belandde. De trage groei in de verkoop van printers en scanners onder de 1500 gulden alsmede de geringe winstmarges maakten de positie van de SOHO-divisie kwetsbaar.De Xerox printers voor thuisgebruik worden voornamelijk via winkels aan de man gebracht en droegen in het eerste kwartaal van dit jaar 139 miljoen dollar –oftewel drie procent– bij aan de omzet van het bedrijf. Xerox beëindigt zijn research en ontwikkelingsactiviteiten van de SOHO-divisie in Noord-Amerika met onmiddellijke ingang en wil zijn huidige voorraad inkjet printers binnen een half jaar afzetten.Volgens Anne Mulcahy, een hooggeplaatste medewerkster van Xerox, komt de beslissing om de SOHO-activiteiten te beëindigen niet geheel onverwacht. "We hebben dit al enige tijd gepositioneerd als niet behorend tot de core business van Xerox", zegt ze. "Xerox's strategie voor de SOHO business was gestoeld op prognoses voor een forse groei van de inkjetmarkt", aldus Mulcahy. Maar deze voorspellingen kwamen niet uit: "In slechts een paar maanden tijd is de markt voor inkjets ingrijpend veranderd en alle signalen wijzen erop dat deze neerwaartse trend zich voortzet."De opmerkingen van Anne Mulcahy zijn in tegenspraak met hetgeen de CEO van Xerox, Paul Allaire, ruim twee maanden geleden bij een perspresentatie van een nieuw type inkjet printer in New York zei. De Xerox-topman sprak toen de verwachting uit dat met de introductie van het nieuwe type een keer ten goede zou worden ingezet.

Overdonderd

Werknemers van de Xerox-vestiging in het Ierse Dundalk zijn volkomen overdonderd door het besluit. De fabriek die nog geen twee jaar oud is, produceert ink cartridges voor de gehele Europese markt en voor tweederde van de rest van de wereld. Zo'n vierhonderd werknemers zullen hier hun baan verliezen. Een aantal van hen kan wellicht aan de slag bij andere bedrijfsonderdelen die wel in Dundalk gevestigd zullen blijven. Joe Browne, de directeur van Xerox Ireland, verklaarde dat het bedrijf nog twee tot drie jaar ink catridges zal blijven maken. Hoe onverwacht het besluit tot sluiting is blijkt uit het feit dat ruim 72 uur nadien op de website van Xerox Ireland nog steeds een snorkend verhaal over de inkjet productie en de vacatures binnen dit bedrijfsonderdeel was te vinden.