De provider doet dit in een 32-pagina's tellend betoog waarin uitgebreid wordt uitgelegd waarom een downloadverbod in Nederland geen goed idee is. Het downloaden van illegale muziek en films neemt nu een hoge vlucht omdat consumenten dit makkelijk kunnen doen. De overheid probeert dit gedrag te bestrijden door providers te dwingen automatisch het internetverkeer van alle Nederlanders in de gaten te houden.

Dit gaat XS4ALL echter veel te ver. "Doordat de entertainmentindustrie zich nog onvoldoende heeft aangepast aan de veranderingen die internet met zich meebrengt, downloaden veel consumenten zonder te betalen", stelt de provider. En dat is een probleem dat de entertainmentindustrie zelf moet oplossen. Providers moeten geen politieagent spelen. Als een dergelijke wet doorgang vindt "dan krijgt iedere burger op internet permanent bewaking van een politie-robot en worden de ISP’s een verlengstuk van de opsporingsdiensten".

Consumenten criminaliseren

De provider is het hier niet mee eens en haalt dan ook flink uit naar de plannen in wording die vorm krijgen in de commissie-Gerkens. Het rapport is ook eigenlijk bedoeld om het standpunt aan die commissie duidelijk te maken die omstreeks deze tijd het downloadverbod zou behandelen. Dit is echter uitgesteld na de val van het kabinet, omdat de kwestie werd aangemerkt als controversieel en zal dan ook niet behandeld worden totdat er een nieuwe regering is.

De overheid kan volgens XS4ALL op twee manieren reageren op het downloaden van muziek en films: "Ze kan ervoor kiezen haar burgers te beschermen in de nieuwe werkelijkheid door de entertainmentindustrie te dwingen een goed aanbod te ontwikkelen als antwoord op de nieuwe vraag. Of ze kan zich opwerpen als beschermer van de verouderde businessmodellen van de entertainmentindustrie door het gedrag van consumenten te criminaliseren."

Zeer onwenselijk

Volgens XS4ALL lijkt de overheid te kiezen voor de laatste optie en dit zou in strijd zijn met de fundamentele rechten van de Nederlandse burger. Er moet als de plannen doorgaan gedacht worden aan opsporingsmethodes als hashing, fingerprinting, watermarking en deep packet inspection. Via deze methodes wordt al het internetverkeer geïnspecteerd en informatie die niet aan de voorwaarden voldoet van de overheid moet door de providers worden gefilterd. Bovendien lopen overtreders het gevaar afgesloten te worden van het internet.

De provider erkent dat artiesten recht hebben op vergoeding voor hun werk, maar heeft ernstige bezwaren tegen de voorstellen. "Het is zeer onwenselijk om ISP’s te verplichten opsporingstaken op zich te nemen en elke e-mail, zoekopdracht of vakantiefoto die hun klanten op internet versturen, in de gaten te houden." De provider stelt dan ook voor in plaats van een downloadverbod in te voeren de entertainmentindustrie te dwingen een nieuw businessmodel te ontwikkelen.

Verkiezingsprogramma's

Omdat het debat met de commissie-Gerkens is uitgesteld (het onderwerp is 'controversieel' verklaard) biedt de provider het rapport nu aan aan alle politieke partijen, in de hoop dat zij rekening houden met de standpunten tijdens het opstellen van het verkiezingsprogramma. Het document wordt ook aangeboden aan de ministeries van Economische Zaken, Justitie en de Tweede Kamer.

Betoog tegen downloadverbod (XS4ALL)