De internetprovider wil op deze wijze kijken hoe groot de animo onder zijn klanten is. De website met feeds moet het de maker makkelijk maken zijn uitzendingen online te zetten. Een eigen server is hierdoor niet meer nodig. Tot 12 augustus stimuleert XS4ALL het aanbieden van podcasts door elke week een iPod uit te reiken aan de meest originele podcast. Het abonneren op een podcast is voor iedereen mogelijk.

Simon Hania, technisch directeur van XS4ALL, verwacht dat de dienst snel uit de experimentele fase komt en wordt omgezet naar een standaarddienst. "Op dit moment hebben we de opzet bewust beperkt tot mp3-bestanden, maar andere typen bestanden, zoals tekst of video, zijn technisch ook mogelijk. We doen dat op dit moment niet, om redenen van dataopslag. Om het gebruik te stimuleren hanteren we geen limieten voor de hoeveelheden te cachen podcasts en willen kijken of we dat kunnen handhaven. We verwachten dat dat niet zal gaan als we ook video-, foto en andere bestanden gaan toestaan."