De KPN-dochter heeft naar eigen zeggen sinds eind 2001 een half miljoen euro geïnvesteerd om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichting tot aftapbaarheid. Door de snelle groei van het aantal klanten en de nog snellere groei van het internetgebruik verwacht XS4ALL komende jaren nieuwe hoge investeringen te moeten doen. De provider vindt het onredelijk dat de Staat deze kosten niet vergoedt. "Providers hebben immers geen enkel voordeel van deze investeringen die worden gedaan in het algemene belang van opsporing van strafbare feiten", zo stelt de provider in een verklaring. De Telecommunicatiewet uit 1998 verplicht telecomaanbieders hun diensten en netwerken aftapbaar te maken. Sinds 2001 moeten ook internetproviders volledig aftapbaar zijn. De Staat vergoedt alleen de administratieve kosten van het uitvoeren van een tapbevel, niet de investeringen in de aanschaf en het onderhoud van de tapapparatuur.

Kosten

Deze kostenverdeling is destijds door de Staat gerechtvaardigd met een beroep op 'budgettaire overwegingen'. Volgens XS4ALL zijn er echter andere mogelijkheden om de kosten binnen de perken te houden. In de dagvaarding ( pdf) stelt de advocaat van de isp: "Als de kosten van aftappen voor de Staat niet meer opwegen tegen de baten in de vorm van effectievere opsporing, is dat een indicatie dat spaarzamer gebruikgemaakt zou moeten worden van de bevoegdheid tot aftappen, niet een indicatie dat de kosten op de aanbieders moeten worden afgewenteld." XS4ALL spant de zaak mede aan om duidelijkheid te krijgen over de toekomstige kostenverdeling tussen Staat en bedrijfsleven bij opsporingsbehoeften. Op dit moment wordt in de Europese Raad van ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken een voorstel besproken om telecomaanbieders te verplichten alle informatie over internet- en telefoongebruik één tot drie jaar lang te bewaren.

Miljoenen

Net als bij het aftappen wil minister Donner opnieuw alle kosten afschuiven op het bedrijfsleven, zo stelt XS4ALL. Uit een rapport (pdf) van KPMG uit november 2004 blijkt dat de bewaarplicht internetproviders miljoenen euro's gaat kosten. De investeringsbudgetten van internetproviders zijn niet berekend op dergelijke enorme investeringen, stelt de provider. Maar de provider heeft nog een andere troef in handen bij zijn poging te ontkomen aan de hoge kosten. Volgens de dagvaarding van XS4ALL is de kostenverdeling bij aftapbaarheid namelijk ´een schending van het eigendomsrecht en een belemmering van het recht op vrije meningsuiting´.

Geen voip en ipv6

XS4ALL wordt naar eigen zeggen immers belemmerd in het ontwikkelen van nieuwe diensten die het internetverkeer veiliger kunnen maken, zoals vpn, voip en ipv6. "Daardoor komt de vrijheid van meningsuiting van alle internetters in het geding." Tot slot voert XS4ALL aan dat providers in andere EU-lidstaten wél een volledige kostenvergoeding krijgen voor het aftappen, zoals in Italië, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië en Oostenrijk. Dat zou Nederlandse aanbieders op een concurrentieachterstand zetten.