In een verklaring stelt XS4ALL dat zijn belangen als internetprovider `niet langer op de juiste manier door de NLIP worden behartigd'. Ook stelt de isp, net als collega-provider BIT, zich niet langer te kunnen vinden in de door de NLIP ingezette koers. Niet geheel toevallig zijn het deze twee providers die onlangs een succesvolle actie begonnen tegen de door Donner voorgestelde bewaarplicht voor isp's. Deze actie werd door ruim 170 providers ondertekend. "Dit geeft aan dat er wel degelijk animo is onder providers om gezamenlijk op te treden", aldus XS4ALL. Om meer van dit soort acties te kunnen organiseren heeft XS4ALL samen met BIT het platform ISPO (ISP Overleg) geopend. De twee initiatiefnemers nodigen andere access- en hosting providers uit zich hier bij aan te sluiten. Er is al langer veel kritiek op de NLIP, maar vooral het feit dat XS4ALL er nu uitstapt, is een aderlating. XS4ALL is namelijk een van de oprichters. De NLIP moest overigens al eerder zijn organisatie flink inkrimpen in verband met financiële problemen. De kritiek op de NLIP is sindsdien in hevigheid toegenomen.

Scherpe kritiek

Alex Bik, technisch directeur van BIT, windt er geen doekjes om. "De ellende is begonnen nadat directeur Hans Leemans opstapte en de organisatie is ingekrompen." De taken van Leemans zijn overgenomen door de voorzitter van het bestuur. "Dat is een man die helemaal niets met internet heeft. Hij wil het maar niet snappen." Erger is echter nog volgens Bik dat de NLIP zaken naar buiten brengt die totaal niet waar zijn. "Dat is onverteerbaar." Bik doelt hier onder meer op de mededeling van de NLIP dat de providers nu al een zogenoemd notice & takedown-systeem zouden bezitten. Een andere bron van onvrede is de mededeling dat de NLIP opgaat in Nederland-ICT. "De voorzitter wil dat erg graag, maar de leden zijn hier nooit over gehoord. Die zijn het daar ook niet mee eens." In het algemeen vindt BIT dat de NLIP niet luistert naar de leden en de oren te veel laat hangen naar andere partijen, met name de overheid. "Ze zijn te lief, te bang om de tanden te laten zien. Je kan als brancheorganisatie niet iedereen te vriend houden." Op de vraag tot slot of Bik verwacht dat meer isp's de stap van XS4ALL en BIT zullen volgen, antwoordt hij met een volmondig `ja'. De NLIP is onbereikbaar voor commentaar. Update, 16:25 uur: Commentaar Alex Bik van BIT toegevoegd.