XS4All heeft vandaag in hoger beroep haar 'memorie van grieven' bij het Gerechtshof in Den Haag ingediend, zo maakt de provider bekend. XS4All vindt dat het aftappen van internetverkeer door justitie een zaak is van algemeen belang. Zij is het daarom niet eens met een wettelijke regel die bepaalt dat de providers alle kosten van aftapbaarheid voor hun rekening moeten nemen.

Het gaat hierbij specifiek om de investerings-, exploitatie- en onderhoudskosten voor de technische voorzieningen van het tappen, die voor rekening komen van de aanbieders. Dit is vastgelegd in de Telecommunicatiewet Artikel 13.6 lid 1. XS4All vraagt daarom aan het Hof om dit onderdeel van de 'Tapwet' onverbindend te verklaren.

Rechter kan wél toetsen

XS4All gaat met haar beroep in tegen een eerder vonnis van de Rechtbank in Den Haag. In dit vonnis vond de Rechtbank het weliswaar niet "logisch" dat marktpartijen zoals XS4All moeten opdraaien voor de kosten van aftapbaarheid, maar zag geen juridische middelen om de Staat die te laten betalen.

In Nederland mag de rechter immers geen wetten toetsen aan de Grondwet of andere Nederlandse rechtsbeginselen. En dat bestrijdt XS4All ook niet, maar volgens de isp heeft de rechter wel degelijk middelen om de Tapwet te toetsten, namelijk aan Europese wet- en regelgeving.

Want de rechter mag Nederlandse wetten wél toetsen aan hogere Europese verdagen en richtlijnen. En omdat tappen een zaak is van algemeen belang, heeft de kwestie betrekking op het gemeenschapsrecht, en dat is Europees vastgelegd. In de beroepsgronden (pdf) staat dan ook te lezen:

"XS4ALL betoogt in deze procedure dat de regeling van verplichte aftapbaarheid zonder (adequate) kostenvergoeding in strijd is met het Europese gemeenschapsrecht (de vrijheid van diensten en vestiging, de Notificatierichtlijn, de Machtigingsrichtlijn en gemeenschapsrechtelijke rechtsbeginselen) en de mensenrechtenverdragen EVRM en IVBPR (eigendomsrecht, uitingsvrijheid, privacyrecht en égalité devan les charges publiques)."

Lange adem

In de kern gaat het daarbij om de in deze Europees- en verdragsrechtelijke bepalingen neergelegde beginselen van gelijkheid voor de publieke lasten, evenredigheid en noodzakelijkheid, gegeven het feit dat aftappen een middel ten behoeve van het algemene belang.

Dat hiermee de zaak wel eens in een ver verschiet zou kunnen belanden bij een Europees rechtscollege, heeft XS4All ingecalculeerd. Woordvoerster Margreth Verhulst: "Het is inderdaad een mijl op zeven, maar wat ons betreft wel de juiste weg. Het afwentelen van de kosten van internettappen op de providers is principieel onjuist. Criminaliteitsbestrijding is een publieke zaak, en dient met publieke middelen te worden betaald. En gemeenschapsrecht is nu eenmaal zo belangrijk dat het ook Europees is verankerd."