Rechter Jeremy Fogel van de districtsrechtbank in San Jose beloofde donderdag dat hij zal bekijken of Franse wetten ook in de Verenigde Staten gelden. Yahoo had hierom gevraagd. De Franse rechtbank verklaarde in november van het vorig jaar dat Yahoo nazi-kavels op haar veilingsite moet blokkeren voor Fransen. Ook waar het om de internationale .com-site gaat.Yahoo verwijderde in de maanden daarna net als concurrent eBay weliswaar alle aangeboden nazi-petten, -vlaggen en andere memorabilia van haar site, maar wil nog steeds een principiële uitspraak.Yahoo hoopt dat de Amerikaanse rechter zal verklaren dat de Franse civiele zaak geen enkele jurisprudentie heeft over Yahoo Inc, maar alleen over de Franse afdeling van Yahoo. Internetjuristen kijken met belangstelling uit naar de zaak omdat de vrijheid van meningsuiting in het geding zou zijn en omdat tevens de vraag naar voren komt in hoeverre nationale wetgeving nog van nut is in het internettijdperk, waarbij immers eenvoudig grenzen worden overschreden.