Ondanks koersverlies en een dreigend ultimatum van Microsoft-baas Steve Ballmer zal Yahoo vandaag waarschijnlijk opnieuw een weigerachtige brief naar Redmond sturen, zo schrijft de New York Times.

De druk op het internetbedrijf uit Sunnyvale, Californië is de afgelopen dagen flink opgevoerd. Vrijdag werd bekend dat Microsoft het overnamebod op Yahoo wilde herwaarderen, omdat Yahoo sinds het eerste formele bod minder waard zou zijn geworden, onder meer door deserterende topmanagers en 'verslechterende marktomstandigheden'.

Dreigend ultimatum

Daarna viel zaterdag een 'dreigbrief' van de hoogste baas van Microsoft, Steve Ballmer, bij Yahoo op de mat. De boodschap: als er niet binnen drie weken overeenstemming is zal Microsoft overgaan tot een proxygevecht, waarbij Redmond zal trachten het bestuur van Yahoo te wippen ten faveure van een meer overnamegezind bestuur. Over zo'n proxygevecht werd al eerder gespeculeerd, maar Ballmer slaat nu publiekelijk met de vuist op tafel.

Microsoft gaat er vanuit dat Yahoo geen alternatieve scenario's meer heeft om te ontkomen aan assimilatie. Eerdere proefballonnetjes over samenwerking met Time Warner en News Corp liepen immers op niets uit. Yahoo lijkt daarmee veroordeeld tot Microsoft.

Yahoo obstinaat

Desondanks houdt Yahoo haar poot nog steeds stijf en zal naar verwachting vandaag nog obstinaat reageren met hetzelfde argument als eerst: met het oorspronkelijke bod van 44,6 miljard dollar wordt het bedrijf schromelijk ondergewaardeerd.

Volgens Yahoo doet het bedrijf het uitstekend en zijn de vooruitzichten bovendien rooskleurig. Dat de totale waarde van het bedrijf zou dalen wordt uiteraard weersproken.

AMP

Om haar vitaliteit te onderstrepen onthulde Yahoo details van de uitbreiding van haar advertentiesysteem Panama. Het nieuwe systeem, AMP gedoopt, moet het bieden, plaatsen en volgen van advertenties nog eenvoudiger en inzichtelijker maken. Een geïntegreerd systeem zoals ook Google onlangs introduceerde met Ad Manager, zodat adverteerders gerichter kunnen adverteren op meerdere soorten media met verschillende typen reclame-uitingen.

Het duurt nog enige maanden voordat AMP operationeel is.

Dear Steve

Update: inmiddels heeft het Yahoo-bestuur haar nieuwe afwijzing publiek gemaakt. In een 'Beste Steve'-brief stelt Jerry Yang cs dat de gevoerde gesprekken met Microsoft wel degelijk constructief zijn, maar dat Microsoft Yahoo nog steeds substantieel onderwaardeert.

Yahoo vindt Ballmers dreigen met een proxygevecht 'contraproductief en in tegenspraak met je voornemen van een vriendelijke overname'. Daarnaast heeft Microsoft de antitrust-zorgen van Yahoo nog niet kunnen wegnemen.