Het is de tweede keer dat de complexe zaak wordt uitgesteld. Centraal staat de vraag centraal of Yahoo haar veilingsite moet blokkeren voor Franse internetgebruikers. Volgens Yahoo is dat technisch onmogelijk. De rechter wil van een onafhankelijke commissie weten of dat inderdaad zo is. Eerder riep de rechter ook al de hulp van experts in, maar deze hebben hem niet genoeg inzicht verschaft. In mei besliste de Franse rechtbank op instigatie van Franse antiracisme-organisaties dat Yahoo haar site moet blokkeren voor Franse gebruikers, vanwege de aanwezigheid van nazi-artikelen op de online kavels. Yahoo ziet meer in oplossingen door de gebruiker zelf, zoals het installeren van filter-software. Behalve technische problemen zijn er in de zaak ook juridische hobbels. Experts vragen zich af of het mogelijk is dat een Franse rechtbank iets beslist dat implicaties heeft voor een Amerikaanse site. De driekoppige commissie gaat nu verder studeren op de mogelijkheden om bepaalde geografische groepen af te sluiten van bepaalde websites. In november komt de rechter dan met een uitspraak, als alles goed gaat.