De Japanse vereniging JASRAC, die de auteursrechten van muzikanten en muziekuitgevers beschermt, heeft in de eerste week van oktober een groot aantal video's op Youtube gecontroleerd. Daarbij werden 29.549 video's aangetroffen van Japanse tv-programma's, promotievideo's en films die zonder toestemming online afgespeeld kunnen worden.

De JASRAC, die opereert uit naam van 23 belanghebbende organisaties, heeft Youtube verzocht om de bijna dertigduizend videofragmenten te verwijderen en de videosite heeft daar aan voldaan, aldus de site Japan Today.