In dit artikel leggen we uit waarom samenwerken in dit digitale tijdperk zo belangrijk is voor bedrijven - en hoe u een langdurige en harmonieuze relatie opbouwt waarvan beide partijen de vruchten plukken.

Het digitale tijdperk vraagt om een nieuwe manier van samenwerken

Nu iedere sector wordt geconfronteerd met de gevolgen van digital is de speed-to-market van essentieel belang. Het volledig zelfstandig ontwikkelen van digitale mogelijk- en vaardigheden is een traag en inefficiënt proces. Tegen de tijd dat uw ontwikkelingsproces ten einde is, is de markt geëvolueerd en u lang en breed gepasseerd. Het gevolg? U blijft zitten met gedateerde en kostbare technologie en processen. Door de handen ineen te slaan met een ander bedrijf wordt de time-to-market aanzienlijk korter. En dat is precies waarom samenwerking noodzakelijk is om te kunnen overleven in dit digitale tijdperk. De meest succesvolle bedrijven nemen samenwerken zeer serieus en zien het als een cruciaal onderdeel die bijdraagt aan de uitvoering van hun missie.

Wees bereid om samen te werken met nieuwe soorten partners

Onderschat niet het potentieel van een samenwerking met bedrijven waar u het in de markt tegenop moet nemen. Het kan tegenstrijdig lijken om samen te werken met de concurrent, maar alles draait om het versnellen van de uitvoering. De truc is om te focussen op waarom u het doet en de meerwaarde die de samenwerking biedt. Probeer u niet druk te maken over de vlakken waarop jullie concurreren - dat ondermijnt het vertrouwen en hindert teamwork. De beste samenwerkingen ontstaan wanneer bedrijven een gemeenschappelijke strategische visie delen, een duidelijk gedefinieerd partnership framework hebben en een duidelijke waardepropositie kunnen vaststellen.

Een goed voorbeeld van zo'n succesvolle partnership is dat van een van onze partners in de educatieve sector: GÉANT. GÉANT biedt IT-infrastructuur en netwerk-, en IT-diensten aan veertig National Research and Education Networks (NREN's). Van het totale personeelsbestand van GÉANT, dat bestaat uit 450 fulltimers - zijn er maar 150 daadwerkelijk in dienst bij GÉANT. De rest werkt voor de NREN's of andere partners: organisaties die normaalgesproken als concurrenten zouden worden beschouwd.

Succes zit 'm in integratie

Het slagen of falen van een samenwerking is afhankelijk van hoe goed geïntegreerd partners zijn. Gelukkig maakt technologie nu naadloze integratie mogelijk over de hele linie. Systemen worden steeds vaker gebouwd op een programmeerbare infrastructuur met standaard API-interfaces, waardoor ze een stuk makkelijker te integreren zijn.

Zoals de International Organization for Standardization (ISO) sterk aanraadt in zijn praktische handleiding voor partnerschap, moeten bedrijven mikken op de volledige integratie van front-end- en back-end-systemen en supply chains, afhankelijk van hun sector.

GÉANT is een goed voorbeeld van een succesvolle verticale integratie. Het bedrijf gaat net zoals een fabrikant of groothandel te werk: de NREN-partners fungeren als het ware als de distributeurs van de diensten van GÉANT, naast dat ze hun eigen diensten aanbieden. De onderwijsinstellingen zijn de klanten en de studenten en onderzoekers zijn de eindgebruikers. Het is een unieke situatie, maar het werkt wel.

Een strategische en culturele fit is essentieel

Een succesvolle samenwerking vereist drie soorten overeenkomsten tussen de bedrijven: op operationeel, strategisch en cultureel vlak. Toch lopen veel samenwerkingen stuk omdat er teveel gewicht wordt gehangen aan het operationele deel, en strategische en culturele overeenkomsten als bijzaak worden gezien.

Hoe bepaalt u of een partnerschap levensvatbaar is op strategisch gebied? Er zijn drie vragen die bedrijven altijd moeten stellen op het moment dat ze een samenwerking aangaan.

  1. Wat is onze gezamenlijke strategische visie?
  2. Wat willen we met de samenwerking bereiken?
  3. Waarom levert een samenwerking beide partijen en gedeelde klanten meer op?

Culturele fit heeft alles te maken met het opbouwen van vertrouwen en teamwork, zorgen dat ieders waarden op elkaar zijn afgestemd en het hebben van een formeel governance framework om het partnerschap effectief te beheren.

Deze ideologie is zeker van toepassing op GÉANT. Het bedrijf hanteert een partnershipbenadering tegenover zijn commerciële leveranciers, maar zorgt er tegelijkertijd voor dat ze een goed begrip hebben van de specifieke research- en onderwijs-community en dat alle betrokkenen vertrouwen hebben in de organisatorische cultuur van GÉANT.

Door zo'n partnerschap op een visionaire maar tegelijkertijd realistische manier aan te pakken, krijgen alle GÉANT-leden precies wat ze nodig hebben. Maar dan voor een veel lagere prijs dan wanneer ze het alleen zouden doen. Bovendien werkt de ondersteunende technologie automatisch samen, zodat leden zich niet druk hoeven te maken over inkoop- of servicemanagement.

Minder van dit, meer van dat

Zoals bij de meeste zakelijke activiteiten, kunnen subtiele verschuivingen in focus korte- en langetermijnresultaten opleveren. Denk in ieder geval aan het volgende:

  • Besteed meer aandacht aan het definiëren van de juiste werkrelatie dan aan de juiste manier van samenwerken
  • Focus u minder op het doel en meer op de middelen
  • Probeer verschillen niet weg te nemen maar accepteer ze
  • Maak u niet te druk om het creëren van formele managementsystemen voor de samenwerking en leg meer nadruk op het aanmoedigen van samenwerkingsgedrag
  • Houd u niet teveel bezig met het managen van de andere partij en focus op het managen van uw eigen stakeholders

Heb vertrouwen in uw partners, zorg ervoor dat u geen verborgen agenda heeft en wees bereid om eventuele fouten toe te geven. Alleen dan kan een samenwerking succesvol zijn.