De minister stelt in het dagblad Trouw van vandaag dat er een regeling zou kunnen worden bedacht conform het internationale zeerecht zoals dat werd voorgesteld door Hugo de Groot (Nederlands jurist, classicus, staatsman, historicus – leefde van 1583 tot 1645). Net als bij het Internet waren de wereldzeeën in de tijd van Hugo de Groot wetteloze `ruimten', waar de varende naties èn piraten hun gang konden gaan. Door het ontbreken van grensposten doen zich tal van juridische vragen voor op het Internet, stelt minister Sorgdrager, zelfs als niemand iets illegaals doet of kwaad wil. Welk recht is van toepassing op bijvoorbeeld een Nederlander die via een website iets koopt in Japan via een provider in Peru? Het economisch belang van het net kan alleen groeien als er eerst wat geregeld wordt, meent Sorgdrager in haar stuk in Trouw. In beginsel vindt zij wat `off line' geldt ook `on line' moet gelden. Probleem dat zich daarbij voordoet zijn de verschillende wetsopvattingen van ieder land. In principe zijn op een Internet-gebruiker, aldus de minister, de rechtsstelsels van toepassing van de landen waarin zijn informatie opvraagbaar is. En informatie op het Internet betekent wereldwijde beschikbaarheid daarvan. Er moet daarom, als het even kan, overeenstemming komen over wat op de elektronische snelweg wel en niet is toegestaan. En waar dat niet kan – vindt Sorgdrager – moeten er afspraken komen over de handhaving van nationale normen als ze vanuit het buitenland worden aangetast. Er zal in dat geval op zijn minst overeenstemming moeten komen over internationale rechtshulp, over handhaving van de privacy-regels en het rechtmatig vergaren van bewijs. Volgens de minister zal het moeilijk zijn om nationale normen in het internationale forum overeind te houden: dat is een consequentie die we moeten aanvaarden als we het Internet serieus nemen als rechtsruimte. Dat betekent in haar ogen geen uitverkoop van het Nederlands recht, alleen moeten regering en parlement de discussie over internationale afstemming niet uit de weg gaan. Alleen dan kunnen we bepalen waar onze nationale belangen liggen en hoe zich die verhouden tot die van anderen, aldus Sorgdrager in Trouw.