Yahoo is een van de driehonderd ondertekenaars van 'Publieke belofte voor zelf-discipline voor de Chinese internetindustrie', zo meldt persbureau Associated Press. De 'belofte' bevat een groot aantal artikelen waar weinig mensen het oneens mee zullen zijn. Zo beloven de ondertekenaars zich in te zetten voor de promotie van het internetgebruik en het bestrijden van computercriminaliteit. Andere clausules van de belofte vormen echter een inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. Zo moeten de ondertekenaars zich onthouden van het 'produceren of plaatsen van schadelijke informatie die de staatsveiligheid en sociale stabiliteit in gevaar kan brengen'. De Chinese autoriteiten hebben een haat-liefdeverhouding met internet. Enerzijds verwachten ze veel van de commerciële toepassingen ervan. Anderzijds zijn ze beducht voor het anarchistische karakter ervan. Oppositiegroepen gebruiken het internet om kritiek te leveren op de Chinese machthebbers. De Chinese autoriteiten slaan terug met het verplicht stellen van internetfilters voor providers en internetcafés. Een groot aantal Westerse nieuwssites is niet toegankelijk in China.