Het tv-programma Idols maakte het onlangs nog eens ten overvloede duidelijk: consumenten lopen het risico veel geld kwijt te zijn met sms-diensten. In het geval Idols stond weliswaar de prijs per ontvangen bericht vermeld (70 eurocent per bericht), maar het was de veelal jeugdige televisiekijker niet duidelijk dat hij niet één, maar twee berichten ontving. De branche vindt sinds enige tijd ook zelf dat het negatieve imago rondom sms-diensten begint te overheersen en werkt aan een gedragscode. Dit gebeurt in samenwerking met diverse toezichthouders, die al eerder hebben aangedrongen op een dergelijke code. Dinsdag praten de OPTA, de telefoniebedrijven, Stichting de Ombudsman en de Consumentenbond verder over een gedragscode die veel van het sms-leed moet tegengaan. Overigens heeft Golden Bytes – een van de grootste sms-dienstverleners van Nederland – op zijn site nu al eigen richtlijnen staan.

Stok

De Consumentenbond benadrukt dat zelfregulering weliswaar een snelle oplossing kan zijn voor problemen met sms, maar dat er wel een wettelijke `stok achter de deur' moet zijn. Zo moet de nieuwe telecomwet regelen dat de gedragscode verplicht wordt voor álle bedrijven. Ook moet de OPTA de bevoegdheden krijgen om adequaat in te grijpen als bedrijven zich niet aan de code houden, zo vindt de bond. Aan de gedragscode zelf stelt de Consumentenbond onder meer de eis dat het gedwongen verstrekken van meer informatie over de kosten van sms-diensten niet mag betekenen dat mensen nóg meer gaan betalen: deze informatie moet gratis zijn en mag geen `melkkoe' worden. Verder moeten telefoniebedrijven onmiddellijk het geld terugstorten als hun klanten aangeven dat ongevraagd geld is afgeschreven voor sms'jes (omgekeerde bewijslast).