Het internet van planten kan worden ingezet voor onder meer de landbouw en milieucontroles. De Italianen willen elektro-encefalografie (EEG) benutten om de sensoren van planten te prikkelen. Deze methode werkt goed bij mensen, dus de onderzoekers denken dat dat bij planten ook zal werken. Ook al vereist dit nog wel veel kennis van welk elektrisch signaal bij welke plantenfunctie hoort. Niettemin is volgens de Italianen een computernetwerk tussen planten hun grootste uitdaging.

Open data

Planten hebben uitermate goede sensoren. Ze kunnen als geen ander organisme de bodem- en luchtkwaliteit registeren. Volgens de mensen achter PLEASED, de projectnaam van het onderzoek, zijn planten ook robuust en goedkoop. De onderzoekers zeggen dat er nog veel te doen is, maar hebben hun voorlopige resultaten al wel vrij toegankelijk gemaakt.

Internet van robots

Niet alleen planten krijgen een eigen internet, maar ook robots. Onderzoekers van de Technische Universiteit Eindhoven zijn al een tijd bezig om zoiets te ontwikkelen. Eerder deze maand vond hiervan een demonstratie plaats.