Yahoo sloot het eerste kwartaal af met een nettoverlies van 53,6 miljoen dollar, tegen een verlies van 11,5 miljoen dollar in dezelfde periode vorig jaar. In het resultaat moest Yahoo een last van 64,1 miljoen dollar opnemen in verband met een verandering in de boekhoudmethode. Deze last geeft de waardedaling van eerdere acquisities weer. Exclusief de last liep de winst ten opzichte van vorig jaar iets terug tot 10,5 miljoen dollar. De omzet kwam uit op 192,7 miljoen dollar, vergeleken met een omzet van 180,2 miljoen dollar. Analisten rekenden op een omzet van 175 miljoen dollar. In het cijfer over het afgelopen kwartaal is de omzet van de overgenomen vacaturesite Hotjobs meegenomen. Yahoo poogt al geruime tijd minder afhankelijk te worden van reclameinkomsten, door allerlei betaalde diensten op te zetten. Die strategie lijkt vruchten af te werpen, omdat de omzet steeg terwijl de inkomsten uit reclame verder daalden. De aan reclame gerelateerde omzet liep ten opzichte van vorig jaar met 15 procent terug tot 121 miljoen dollar. De omzet uit e-commerce transacties verdrievoudigde ruim tot 16,7 miljoen dollar.

Verwachting verhoogd

Het portalbedrijf verwacht niet dat de advertentiemarkt in het lopende, tweede kwartaal zal aantrekken. Reclame is op dit moment goed voor 63 procent van de omzet van Yahoo. Yahoo rekent voor geheel 2002 op een `sterke, winstgevende groei', ook al verwacht het bedrijf dat de huidige moeizame economische omstandigheden het hele jaar zullen aanhouden. Het bedrijf verhoogde de omzetverwachting voor 2002. Yahoo rekent op een omzet tussen de 870 en 910 miljoen dollar. Eerder ging het bedrijf uit van een omzet tussen de 750 en 800 miljoen dollar. Dat was exclusief het overgenomen HotJobs.