Want welke data en toepassingen kun je het beste waar plaatsen? Kan een omgeving beter in het eigen datacenter blijven, of is migratie naar een public clouddienst efficiënter? Wat voor het ene bedrijf perfect werkt, kan voor een ander bedrijf minder optimaal uitpakken. Kies je voor een public cloud, oftewel een gedeelde infrastructuur die door een provider beheerd wordt, dan is het zeer eenvoudig om op te schalen zodra je plotseling met piekbelastingen te maken krijgt en weer af te schalen zodra de vraag afneemt.

Bij een private cloud ligt dat een stuk complexer, want dan moet je er zelf voor zorgen dat er voldoende capaciteit klaar staat om zware pieken op te vangen. Ook als een extreme piek maar ééns per jaar optreedt. Een private cloud heeft daarentegen wel sterk de voorkeur als er speciale beveiligingseisen spelen of aanvullende wet- en regelgeving van toepassing is. Daarnaast zijn er altijd wel een paar omgevingen die je liever lekker dichtbij oftewel on premise houdt.

Generieke toepassingen

Alles zelf blijven doen of alle toepassingen naar de cloud verplaatsen is voor weinig bedrijven een reële oplossing. Het is juist zaak om per situatie de beste oplossing te bepalen. Voor de meeste bedrijven zal daarom een hybride cloud-oplossing het beste uitpakken. Dat is een combinatie van public cloud, private cloud en traditionele on premise oplossingen, waarbij je elke toepassing op het best passende platform plaatst. Voor de wat meer generieke toepassingen zoals e-mail, bestandsuitwisseling, kantoorautomatisering en toepassingen waar amper maatwerk voor nodig is, bestaan bijvoorbeeld prima public cloud-oplossingen.

Lees ook de whitepaper: How Cloud Solutions Can Modernize Your Business

Daarmee zijn op een snelle en eenvoudige manier kostenbesparingen mogelijk, terwijl je er als bedrijf direct flexibeler en wendbaarder door wordt. Groot voordeel is dat je er geen eigen infrastructuur voor nodig hebt. Dat scheelt investeringen, Het IT-landschap wordt overzichtelijker en je hebt geen specialisten nodig voor inrichting, onderhoud en beheer. Op- en afschalen kan in een oogwenk en medewerkers kunnen op elk moment en vanaf elke plek aan het werk. Dat is niet alleen ideaal voor medewerkers die buiten de deur werken, maar ook voor mensen die op kantoor mobiel willen blijven. Veel medewerkers werken tegenwoordig immers bij voorkeur met een smartphone of tablet.

Toepassingen met aanvullende eisen

Zodra er extra of zwaardere eisen aan de beveiliging worden gesteld, er aanvullende wet- en regelgeving geldt, of eigen ontwikkelingen en maatwerk nodig zijn, is een private cloud een geschikter platform. Als bedrijf heb je dan veel mogelijkheden om toepassingen optimaal op de bedrijfsprocessen af te stemmen en om zowel opslag van als toegang tot bijvoorbeeld medische gegevens en andere privacy gevoelige data helemaal naar wens in te regelen.

Je profiteert nu nog steeds van veel van de voordelen die ook een public cloud biedt. Want je kunt toepassingen op een gecontroleerde manier beschikbaar stellen aan zowel medewerkers als geautoriseerde externe partijen. Zodoende kan optimaal worden gewerkt en samengewerkt, ook buiten de vaste werktijden als dat nodig is. Bij een private cloud is het wel duurder en complexer om omgevingen te schalen. De infrastructuur wordt namelijk voor jouw bedrijf gereserveerd. Jij bepaalt wat er gebeurt, zoals welke applicatie op welke server draait, en daar is wel meer specialisme voor nodig. Een private cloud kun je prima zien als een goed afgeschermde uitbreiding van het eigen datacenter die zich op een andere locatie bevindt.

Liever dichtbij houden

Er zullen vrijwel altijd toepassingen overblijven die je liever niet in de cloud beschikbaar maakt. Zo zijn er kritische applicaties die je niet aan de cloud wilt toevertrouwen omdat je die niet wilt migreren. Je kunt je namelijk niet permitteren dat die enige tijd uit de lucht is. Of misschien heb je een eigen R&D-afdeling en wil je er alles aan doen om jouw kostbare intellectuele eigendommen te beschermen en is het misschien helemaal niet de bedoeling dat die data toegankelijk is via de cloud. Dat kan door zo'n omgeving binnen de muren van het eigen datacenter te draaien en aanvullend de benodigde beveiligings-maatregelingen te treffen.

Assesment

Met een hybride cloud oplossing krijg je dus het beste van drie werelden, omdat je helemaal zelf bepaalt welke toepassingen je in huis houdt, welke je naar een private cloud migreert en welke je vervangt door een public clouddienst. Het is wel zaak om per toepassing de juiste keuze te maken. Daarom is het belangrijk om als bedrijf een methode te ontwikkelen aan de hand waarvan je per situatie kunt bepalen waar je een omgeving het beste kunt plaatsen.

Wat zijn bijvoorbeeld de vereisten op het gebied van opslag, rekenkracht en netwerk? Wie mogen een applicatie gebruiken en wie vooral niet? Welk beveiligingsniveau is vereist en is er aanvullende wet- en regelgeving van toepassing? Via een assesment kun je vervolgens bepalen of een omgeving in aanmerking komt voor een public cloud-oplossing, de private cloud, of dat het beter on premise gehouden kan worden.

Lees ook de whitepaper: How Cloud Solutions Can Modernize Your Business