Zoekmp3.nl bood links naar auteursrechtelijk beschermde mp3-bestanden op internet. De rechter in Haarlem oordeelde in mei 2004 dat de mp3-zoekmachine de bestanden niet zelf aanbod, maar bezoekers slechts doorverwees. Daarmee zou Techno Design, het bedrijf achter Zoekmp3.nl geen inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht.

In hoger beroep oordeelde het gerechtshof in Amsterdam afgelopen juni anders. Techno Design moest de website staken en een schadevergoeding betalen wegens het gebruikmaken van 'de beschikbaarheid op internet van ongeautoriseerde mp3-bestanden'. Het bedrijf betaalt de door Brein vertegenwoordigde rechthebbenden een 'substantieel bedrag' en gaat niet in cassatie, zo meldt stichting Brein.

Techno Design zegt destijds zelf naar de rechter te zijn gestapt om te achterhalen of de werkwijze van Zoekmp3.nl geoorloofd was. Het bedrijf zegt het oordeel van het gerechtshof te respecteren en daarom tot de schikking te zijn overgegaaan.

Volgens Brein sluit de uitspraak van het Hof aan bij de internationale jurisprudentie. "De kort geding-uitspraak in de Kazaa-zaak is daardoor achterhaald", aldus stichting Brein. Volgens de piraterijbestrijder is het bedrag van de schikking niet te vergelijken met dat van de internationale Kazaa-schikking van 100 miljoen dollar, maar gaat het niettemin om een 'substantieel bedrag dat we aanwenden om illegale websites aan te pakken'.