Steve Pepper, voormalig voorzitter van commissie die namens Noorwegen de stem rond de acceptatie van Open XML als officiële standaard moest bepalen, vindt dat het bezwaar gesteund moet worden en roept andere landen die de Open XML-standaard gesteund hebben op om hun stem te veranderen in een tegenstem.

Onterechte goedkeuring

Op zijn blog schrijft Pepper dat hij destijds is opgestapt als voorzitter omdat het land de standaard goedkeurde. Daarbij negeerde het land het advies van een grote groep experts die zich juist tegen de standaard hadden uitgesproken.

De voormalig voorzitter vindt het dan ook een goed teken dat Zuid-Afrika protesteert. In een brief aan de General Secretary van IEC (dat samen met ISO de Joint Technical Committee 1 (JTC1) vormt), liet SABS weten zich ernstige zorgen te maken over de toenemende mate waarin internationale organisaties gebruik maken van het JTC 1-proces om de ingewikkelde en langdurige acceptatieprocedure te omzeilen. Deze procedure is volgens SABS juist de hoeksteen van het succes en de internationale acceptatie van ISO en IEC standaarden.

Kans van slagen

Het is volgens Pepper echter wel de vraag of het bezwaar enige kans van slagen heeft, omdat het beroep is gedaan op het ISO Technical Management Board (TMB). De persoon die destijds de Noorse ja-stem afdwong heeft namelijk tevens zitting in deze board.

De voormalig voorzitter laat daarbij weten dat er in Noorwegen hard gewerkt wordt om de stem terug te veranderen in 'nee' en dat er daarna slechts twee stemmen veranderd hoeven te worden om de standaard terug te draaien. Of het zin heeft is nog maar de vraag, aangezien JTC1 niet verplicht is om het achteraf veranderen van stemmen toe te staan.