Zuid-Korea heeft sinds kort een echt afkickcentrum voor internetverslaafden, diep in de bossen buiten Seoul. Het centrum houdt het midden tussen een heropvoedingskamp en afkickkliniek. Militaire stormbaantraining, groepstherapie en boetseren moeten Koreaanse webverslaafden, veelal gamers, weer laten terugkeren in de 'echte wereld'. Hierover bericht de New York Times.

Het centrum wordt geheel gefinancierd door de overheid. In een twaalfdaagse sessie worden minderjarige Koreanen losgeweekt van de virtuele wereld van het web of online game. Compleet met drilinstructeur, pottenbakken, paardrijden, drummen en groepsgesprekken. De groep bestaat uit 16 tot 18 personen.

Volgens jeugdpsychiater Ahn Dong-hyun van de universiteit van Seoul loopt dertig procent van de Koreaanse jeugd onder de achttien jaar, zo'n 2,4 miljoen adolescenten, het risico op internetverslaving. Het land kent één van de hoogste breedbandpenetraties ter wereld. Daarnaast zijn de ontelbare internetcafés en 'gamesalons' mateloos populair.

In het begin had het centrum last van participanten die 'uitbraken': zelfs de tien minuten voor de lunch werden aangegrepen om online te gaan. Sindsdien wordt iedereen elke minuut, klokje rond, 'bewaakt'. Hoe succesvol het afkickcentrum is, is nog niet duidelijk, maar het kamp kan de aanmeldingen nauwelijks aan.

Internetverslaving zeldzaam

Ook in Nederland worstelt de jeugd met haar internet- en gamegedrag. Uit recente studie van onderzoeksinstituut IVO bleek dat drie procent van de jongeren aangeeft moeite te hebben het internetgebruik onder controle te houden. Vorig jaar was dat vier procent. Uit ander onderzoek, van minder wetenschappelijk aanzien, bleek vorig jaar dat maar liefst 27 procent van de jeugd aangaf internetverslaafd te zijn.

Toch is in Nederland is een dergelijke aanpak als in Korea ondenkbaar en bovendien geheel overbodig, vindt een woordvoerder van de Jellinek, de instelling voor verslavingszorg en preventie in Amsterdam en de Gooi- en Vechtstreek. "Alhoewel het internetgedrag van veel jongeren als problematisch valt te kenschetsen, is dat nog geen verslaving", aldus de Jellinek-woordvoerder.

"Meestal gaat dat problematische internetgebruik 'vanzelf' over. De wal keert het schip en je ziet na een tijd een verandering in gedrag. Dat kan uit eigen initiatief of met hulp van naasten". Het aantal mensen dat echt in therapie gaat voor internetverslaving is volgens de woordvoerder niet meer dan 'een handje vol per jaar'.

Een trainingskamp met drilinstructeur komt er ook niet aan te pas. Het behandelingsplan van de Jellinek is een 'algemeen cognitietherapeutisch traject' van vier gesprekssessies waarin de cliënt wordt geleerd 'op eigen kracht z'n gedrag te veranderen en risico's te vermijden'.

Voor wie worstelt met zijn of haar internetgedrag heeft de Jellinek een online test ontwikkeld van twintig vragen 'om na te gaan of je gebruik van internet riskant wordt'. Afhankelijk van de score worden verschillende adviezen gegeven.