Nederland-ICT zegt desondanks `redelijk positief' te zijn over de hoofdlijnen en ambities in de Miljoenennota. Wel is de branchevereniging van de ict-sector bezorgd over het `lage tempo van de uitwerking en de afwezigheid van beschikbare middelen die de hoge ambities moeten waarmaken'. Goed gebruik van ict is de hefboom die de Nederlandse economie weer op gang helpt, zo meent Nederland-ICT. In de Miljoenennota en de begroting van Economische Zaken is summiere aandacht voor het belang van ict, bijvoorbeeld bij zaken als veiligheid en gezondheidszorg. Ook denkt het kabinet een betere dienstverlening aan burgers te kunnen leveren door de inzet van ict. "De sterk toegenomen mogelijkheden op het terrein van ict kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan een betere kwaliteit van de dienstverlening door de overheid, minder klachten en meer tevredenheid bij burgers", zo staat in de Miljoenennota. Beoogd wordt nog altijd dat meer dan de helft van de dienstverlening van de overheid in 2005 via internet plaatsvindt.

Breedband

Toch bestempelt Nederland-ICT dergelijke zinsneden als onvoldoende. Als concreet voorbeeld noemt de belangenclub breedband. Dit zou veel meer gestimuleerd moeten worden, waardoor sociaal-maatschappelijke problemen, zoals in de zorg en het onderwijs, sneller opgelost kunnen worden. Nederland-ICT stelt daarom een verlaging van het belastingtarief van breedbandaansluitingen voor van 19 naar 6 procent. Doelstelling moet zijn dat de helft van de Nederlandse huishoudens binnen twee jaar is aangesloten op breedband, zo vindt de branchevereniging.

`Geen regie'

Het e-commerceplatform EPN gaat een stuk verder in zijn kritiek. Alle plannen van het kabinet zouden niet verder komen dan `mooie woorden'. EPN pleit daarom voor meer ict-regie. Het gebrek aan regie is in de ogen van EPN het grote knelpunt bij de invoering van ict bij de diverse overheidsorganen. In de ogen van het platform is de noodzakelijke coördinatie en daadkracht `nog steeds zwaar onvoldoende'. Eerder pleitte het SP-kamerlid Arda Gerkens ook al voor het onderbrengen van ict bij één ministerie.