De Nederlandse glasvezelclub FTTH Platform vliegt de kabelvereniging NLKabel in de haren over een belangrijk rapport. Het rapport van Deloitte dat NLkabel inleverde bij de Task Force Breedband staat bol van de leugens en is vergaand misleidend.

Task Force voor overheidsbeleid

Dat staat in een brief met een kritische analyse van het Deloitte-rapport verzonden aan de Task Force Supersnel Breedband. Deze eenheid is eind 2009 in het leven geroepen door staatssecretaris Frank Heemkerk om te onderzoeken hoe een zo groot mogelijk deel van Nederland via verschillende technieken aan sneller breedband geholpen kan worden.

Vóór 1 maart, dus uiterlijk eind volgende week reeds moet de Task Force rapport uitbrengen. Lid is ondermeer Jos Hessel, ex-Tweede Kamerlid voor het CDA en nu als Gedeputeerde in Limburg van zins een provinciedekkend glasvezelnet aan te leggen. Het onderzoek blijkt te zijn uitbesteed bij PriceCoopersWaterhouse die alle betrokkenen interviewt. Het gaat vooral over een uitweg in de strijd tussen glasvezel (FttH) naar woningen en de tv-kabel. De kabel wil dat de overheid de markt met rust laat en op geen enkele wijze FttH stimuleert.

Nederland loopt al voorop

In dat kader overhandigde NLkabel op 4 februari een door haar betaald rapport met de titel Revolutionaire Evolutie aan de Task force aan: kern is dat de vrije breedbandmarkt Nederland aan een voorsrong in de wereld heeft geholpen en dat de tv-kabel nog heel veel ruimte biedt voor technologische vernieuwing teneinde hogere bandbreedtes mogelijk te maken.

In een begeleidende video stelt de directeur van NLkabel, Rob van Esch, dat er sprake is van voortdurende prijsverlaging voor breedband en ‘haasje-over’: eerst was Adsl leidend, nu de tv-kabel en de markt zorgt ervoor dat glasvezel daar stap-voor-stap eroverheen komt.

Plagiaat

Opvallend was een eerste reactie van analist Tim Poulus. Hij beticht NLkabel en Deloitte ervan werk van hem bij Telecompaper te hebben misbruikt. Volgens Poulus heeft hij, in samenspraak met UPC en Ziggo, de technieken om de kabel op te waarderen op een rij gezet. Die keren selectief terug in het Deloitte-rapport zonder bronvermelding.

Het FttH-platform komt er nu overheen met keiharde kritiek: “De kwaliteit en betrouwbaarheid van het rapport blijken helaas beperkt”, schrijft voorzitter Jan Davids (werkzaam voor KPN/Reggefiber) in de brief.

Waslijst aan leugens en halve waarheden

In de analyse somt het platform een aantal leugens op, verdeeld in ‘feitelijke onjuistheden, fouten of onwaarheden; als feit gepresenteerde zaken die betwistbaar zijn; vertekende beelden en detailopmerkingen. De belangrijkste:

“We zijn al voor 95% verglaasd”, stelt het rapport over de kabelnetwerken. Maar feitelijk bestaan bedoelde netwerken voor hooguit 20 procent uit glasvezel, de rest is traditioneel koper, constateert het FTTH Platform. Het kabel-en DSL-netwerk van honderdduizenden kilometers elk bestaat niet voor het merendeel uit glasvezel. In het geval van de kabel is met verglazing tot in de wijkcentra pas zo'n 20% van het aantal kabelkilometers door glasvezelkabel vervangen.

Verder verzwijgt het rapport talloze relevante feiten en spelers in de markt. Zo is in het overzicht breedbandinfrastructuur CAI Westland weggelaten, evenzo het marktaandeel van BBned uit de DSL-analyse. Deloitte miskent dat er al 1 Gbit/s aansluitingen zijn die reeds worden getest en het komende jaar worden aangeboden.

Het is onjuist dat bij een upgrade van een FttH-netwerk in bijvoorbeeld snelheden bij álle aangesloten huishoudens de apparatuur moet worden vervangen. Dat geldt alleen bij zogenaamde PON-netwerken, maar die worden in ons land niet aangelegd.

Geknoei met cijfers

Ook is er volgens het FTTH Platform sprake van 'creatief boekhouden' als het gaat over de benodigde investeringen. In de kapitaalsinvesteringen van de kabelindustrie zijn de verhuurde settopboxen en kabelmodems meegenomen. Bij KPN gebeurt dit niet, want men neemt daar de wholesale & operations investeringen. De investeringen van Reggefiber in 2008 in aansluitnetten ontbreken. Voor Reggefiber zou de kapitaalsinvestering (Capex) als percentage van de omzet ‘door het plafond gaan’.

De voor een grafiek ingezette gegevens vertonen stevige fouten, nodig om het gewenste beeld neer te zetten. Anders gezegd wordt er gerommeld met gegevens om de grote capaciteit van FttH onzichtbaar te maken, ook al door maar één datapunt en een verzonnen groeicurve te gebruiken.

Verder stelt het FTTH Platform dat het door Deloitte geschatte maximale breedbandgebruik tussen 46-74 Mbps in 2013 waarbij alle toepassingen tegelijk worden gebruikt als "een onzinnige maat. Bandbreedte-behoefte is een prestatiemaat”.

Ook benadrukt de glasvezelclub dat dat symmetrische snelheden voorzien in een behoefte, iets dat door de kabelaars wordt bestreden. Op een net met symmetrische up-en downloadsnelheden als Onsnet Nuenen wordt evenveel uploadverkeer gemeten als downloadverkeer. De huidige asymmetrische verhoudingen voor DSL en kabelnetten worden door de technologie gedicteerd, concludeert Davids van het FTTH Platform.

Deloitte ging enkele jaren terug ook in de fout bij procedures rond numerieke internetdomeinen.

Veel zout op weinig slakken

Rob van Esch van NLKabel reageert gepikeerd op de kritiek. "Er is in ieder geval geen zouttekort bij het FttH-platform. Men vindt een paar slakken en bedelft die onder een berg van zout. Een stofwolk van micro-kritiek. Waar het om gaat is dit: vijf jaar geleden werden we door een aantal mensen bang gemaakt: in 2010 moet Nederland echt glasvezel hebben, want de bestaande infrastructuren zijn aan het eind van hun latijn. En kijk waar we zijn: door de harde concurrentie hebben nergens ter wereld zo veel mensen toegang tot internetsnelheden van 50Mbps of meer."

Van Esch vervolgt: "Nu roepen diezelfde mensen: over tien jaar hebben we problemen als we geen glasvezel aanleggen! Als KPN en Reggefiber, dragende krachten in het FttH-platform, dat vinden, dan gaat men toch lekker verder met glasvezel naar ieder huis aanleggen? Maar niet met hulp belastinggeld, dat zou oneerlijke concurrentie zijn. De kabel is nu al klaar voor de toekomst, ik zie niets in de brief van het Ftth-platform dat daar afbreuk aan doet. De consument bepaalt uiteindelijk wel wie gelijk krijgt."