In de IDC Information Society Index zijn de Verenigde Staten gezakt van een tweede naar een vierde plaats. Twee andere Scandinavische landen, Noorwegen en Finland, nemen plaats twee en drie in. De top tien in de index wordt verder gevormd door Denemarken, Groot-Brittanië, Zwitserland, Australië, Singapore en Nederland op de tiende plaats. IDC onderzoekt jaarlijks de mate van integratie van ICT in de samenleving en economie van de 55 grootste ICT-landen in de wereld. De index is gebaseerd op vier categorieën: computer-, informatie-, internet- en sociale infrastructuur. De mate van internet-infrastructuur weegt zwaar in de index, omdat het gebruik van het medium nog steeds fors toeneemt. Nederland doet het goed in de informatie-infrastructuur. In deze categorie wordt gemeten hoeveel mensen in het bezit zijn van een radio, tv, fax en mobiele telefoon, de kwaliteit van het telecommunicatienetwerk en de kosten van telefoon. Nederland staat hier tweede, achter Taiwan. De Verenigde Staten hebben de hoogste score in de computerinfrastructuur. In deze categorie wordt onder andere het aantal verkochte computers en de bestedingen aan hard- en software gemeten. Singapore en Australië zijn tweede en derde in deze categorie. In de categorie sociale infrastructuur wordt gekeken naar de burgerlijke vrijheden, persvrijheid, het aantal kranten per hoofd van de bevolking en de kwaliteit en integratie van ICT in opleidingen. Noorwegen, Hong Kong en Japan voeren hier de lijst aan. De internet-infrastructuur is een steeds belangrijker maatstaf voor de index. In deze categorie wordt gemeten hoeveel inwoners zijn aangesloten op internet. Zweden, Singapore en Australië staan hier bovenaan. Volgens IDC neemt internet als puur pc-platform af, en gaat mobiele toegang een steeds belangrijkere rol spelen. Sommige landen met een groot gebruik van mobiele telefoons zullen volgens het onderzoeksbureau dan ook steeds meer gaan klimmen op de ISI-ranglijst.