Het wetsvoorstel is al een tijd onderwerp van controverse in de Zweedse politiek, samenleving en daarbuiten. De wet geeft opsporingsautoriteiten verregaande bevoegdheden om al het internet-, e-mail-, telefoon-, sms- en faxverkeer af te luisteren dat 'grensoverschrijdend' is.

Het idee achter de tapwet is het 'vroegtijdig kunnen opsporen van internationale terreurcomplotten'. De wet is woensdagavond met een krappe 143-138 meerderheid aangenomen.

Big Brotherwet

De vele critici zien de verruiming echter als een carte blanche om altijd, alles en iedereen te kunnen afluisteren, een ware Big Brother-wet.

De infrastructuur van digitale communicatie en het internet is immers zodanig grensoverschrijdend dat ook binnenlands verkeer vaak eerst de grens overgaat voordat het de bestemming bereikt. Daarnaast verwerken Zweedse isp's uiteraard ook transitverkeer van andere landen.

De Zweedse politie en Justitie gaan onder het nieuwe regime al dat buitenland-buitenlandverkeer ook afluisteren, waarmee de bevoegdheden een soort Echelon-achtige dimensie krijgt. De regering heeft te elfder ure verzekerd dat binnenlands verkeer niet zal worden afgetapt. Het buitenlandse communicatieverkeer dat via Zweden loopt wordt wel tapbaar.

Strijdig met internationaal recht

Niet voor niets noemen Google en het Zweedse telecombedrijf TeliaSonera de wet het meest ingrijpende afluisterplan in Europa, meldt AP.

Na 11 september is in Amerika een soortgelijk afluisterregime opgestart, dat echter nooit een Grondwettelijke toetsing heeft gekregen. De Europese Federatie van Journalisten stelt dat het monitoren en afluisteren van e-mail en telefoonverkeer in strijd is met internationale en Europese wet- en regelgeving.