Daniel Feller, een lead architect van Citrix, heeft in een serie posts de tien grootste fouten bij VDI opgesomd. Deze week is hij bij nummer 1 aangekomen. Iedereen die desktopvirtualisatie overweegt zou hier kennis van moeten nemen.

Nummer 1

De grootste valkuil bij desktopvirtualisatie is volgens Feller het verkeerd configureren van de storage. De meeste mensen denken bij storage namelijk alleen maar aan de hoeveelheid opslag, en hoeveel opslag er aan elke gebruiker moet worden toegewezen. Maar bij VDI gaat het verder dan dat. Bij de configuratie moet men heel goed rekening houden met de verwachte Input/Output Operations per Second (IOPS). Daarbij moet dan rekening worden gehouden met de snelheid van de schijven, met de hoeveelheid reads en writes van de verschillende gebruikers, de RAID configuratie, en de verschillende fasen van het desktopsysteem.

2 tot en met 10

Al deze parameters moeten goed in ogenschouw worden genomen voor er beslissingen worden genomen over de storage. En dan heb je het alleen nog maar over deze ene valkuil. Op nummer 2 staat dat beheerders vaak de VDI defaults niet veranderen. Ook wordt de cache niet goed gebruikt, een fout die we terugvinden op nummer 3. Verder wordt het desktop image niet altijd geoptimaliseerd (#4), wordt het verkeer niet gespreid (#5), anti-virus wordt ondoordacht ingezet, waardoor de prestaties onderuit gaan (#6). Maar ook het niet goed toewijzen van systeembronnen (#7), het ontbreken van een applicatie virtualisatie strategie (#8), het niet goed onderzoeken van de gebruikersprofielen (#9), en het niet berekenen van de benodigde bandbreedte van de gebruikers (#10), zijn valkuilen waar men regelmatig invalt.

Bij desktopvirtualisatie zul je dus aan veel moeten denken. Het is blijkbaar niet geschikt voor ad hoc implementatie, maar vereist een grondige voorbereiding.

Bron: Techworld