Voor het onderzoek, dat is uitgevoerd door Freeform Dynamics in opdracht van IBM, zijn meer dan 1000 IT-professionals ondervraagd die ervaring hebben met het uitrollen van Linux op de zakelijke desktop. 70% daarvan gaf aan dat de lagere kosten de belangrijkste reden was om aan Linux te beginnen. Dat het daarnaast beter te beveiligen is en makkelijker te onderhouden werden genoemd als prettige bijeffecten.

Toch is bij het overgrote deel van de bedrijven nog geen 20% van de desktops over op Linux, omdat men op praktische bezwaren stuit die eerst moeten worden overwonnen. Zo moet men werken aan de acceptatie door gebruikers en aan de compatibiliteit van gebruikte applicaties.

Ook moet men zorgvuldig bepalen welke groepen zullen migreren. Powerusers en mobiele werkers zijn bijvoorbeeld moeilijker te migreren en tegen hogere kosten, zo blijkt uit het onderzoek. Maar werknemers met minder hoge en meer voorspelbare eisen zijn goedkoper om over te zetten. De doelgroepen moeten dus zorgvuldig worden uitgekozen.

Over het algemeen worden de non-technische gebruikers als het makkelijkste doelwit gezien. Dat is opmerkelijk gezien de technische reputatie van Linux. Maar blijkbaar valt de overstap op Linux mee. De meeste applicaties die worden gebruikt, zoals office, e-mail clients en browsers, zijn even makkelijk te hanteren in Linux als in Windows.

Tot slot blijkt dat gebruikersvriendelijkheid het belangrijkste argument is in de keuze van de Linux-distributie, terwijl vroeger vooral de technische kant belangrijk was. Die verschuiving van puur technische overwegingen naar een meer gebalanceerde kijk op wat er echt nodig is in de context van een bedrijf, is volgens de onderzoekers een teken dat de houding ten opzichte van Linux volwassen aan het worden is.

Bron: Techworld