Met Opsi (Open PC Server Integration) is het mogelijk om de clients van afstand te beheren. Niet heel bijzonder dus, maar het is een mooie zaak dat het gebruik van het pakketje kosteloos is. Onderhand is de tool tien jaar in ontwikkeling, en binnen drie weken moet de nieuwe versie uitkomen, 3.3.1. Commercieel wordt het uitgebuit door een klein Duits bedrijfje (UIB) van minder dan tien man, die ook het leeuwendeel van de ontwikkeling op zich neemt.

Opsi biedt eigenlijk de basale dingen die de beheerder van een kleine Windows desktopomgeving nodig heeft. Denk aan geautomatiseerde installatie van Windowsclients, uitrol en patchbeheer van desktopapplicaties, inventarisatie van zowel soft- als hardware. Er kan met images gewerkt worden, en je kunt packages aanmaken

Communicetie tussen server en desktop verloopt op vertrouwde manieren. De webserver gebruikt https, de data-backends draaien op LDAP, en mocht je een inventaris willen, dan wordt daar een MySQL-databaseje voor aangemaakt.

Voorlopig is worden dus alleen Windowsclients ondersteund, om maar eigenaar Detlef Oertel van UIB te quoten daarop, “dat is voorlopig de markt waar het geld zit.” Maar in de toekomst zal ook Linux tot de mogelijkheden behoren, zo belooft hij. Wel is het al mogelijk om Windows werkstations vanaf een Linuxserver te beheren, met bijvoorbeeld met Opsi4Xandros.

Bron: Techworld