Dit artikel is de derde in de reeks van artikelen over de belangrijkste nieuwe features van Windows Server 2008 R2 ten opzichte van Windows Server 2008. Het eerste deel ging over Hyper-V en het tweede deel over energiebesparing. In dit derde deel aandacht voor Remote Desktop Services.

Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services

Bij de introductie van Windows Server 2008 R2 is de feature Terminal Services omgedoopt naar Remote Desktop Services (RD Services), de nieuwe term voor alle vormen van desktopvirtualisatie waarbij een gebruiker een verbinding naar een Windows-computer maakt door middel van het Remote Desk¬top Protocol (RDP).

Aangezien Remote Desktop Services nu VDI-technologie bevat was de oude naam 'Terminal Services' niet langer bruikbaar. Windows Server 2008 Terminal Services bevatte al een behoorlijk aantal verbeteringen ten opzichte van Windows Server 2003. In Windows Server 2008 R2 wordt daar door Microsoft op voortgeborduurd. Diverse features zijn geoptimaliseerd of toegevoegd. Hieronder krijgt u een overzicht van een aantal van de verbeteringen.

Remote Desktop Session Host

De 'oude' term terminal server zou eigenlijk een bepaalde manier van desktopvirtualisatie kunnen worden genoemd. Dit wordt al enige sessievirtualisatie genoemd. In Windows Server 2008 R2 is de nieuwe naam voor ter¬minal server Remote Desktop Session Host (RD Session Host).

Gebruikersomgeving

De eindgebruiker zal ervaren dat er een aantal nieuwe features in terminal server-sessies mogelijk zijn die voorheen niet bestonden. Zo wordt in een terminal serversessie in Windows Server 2008 R2 een microfoon of camera die op de lokale pc wordt aangesloten ook herkend in de Remote Desktop-sessie. Verder beschikt de gebruiker door de feature ‘Desktop Composition’ over de Windows Aero ‘look and feel’ in zijn/ haar Remote Desktop-sessie overeenkomstig Windows 7.

Voorheen was er voor de eindgebruiker nog een groot verschil tussen de lokale desktop en de terminal server-desk¬top. Daarnaast is de mogelijkheid om meerdere monitoren te gebruiken substantieel uitgebreid: er worden tot 16 monitoren in een Remote Desktop-sessie ondersteund.

Hardwareondersteuning

Windows Server 2008 R2 ondersteunt enkel 64-bits processoren. Dit betekent dat terminal servers die op Windows Server 2008 R2 draaien nog meer geheugen toegewezen kunnen krijgen met een algehele performanceverhoging als resultaat. Zo kunnen applicaties meer ‘resources’ toebedeeld krijgen waardoor meer gebruikers op een terminal server kunnen werken. Met Windows System Resource Manager (WSRM) kan de performance per gebruikersessie verder worden geoptimaliseerd.

Fair Share CPU Scheduling

Met 'Fair Share CPU Scheduling' wordt de processorcapaciteit van een terminal server efficiënter gebruikt. De belasting die de terminal-sessie van de ene gebruiker op de server levert kan gevolgen hebben voor de per-formance van terminal-sessies van andere gebruikers. Door middel van 64-bits-systemen met meerdere pro-cessoren kunnen bepaalde processen op de terminal server al positief worden beïnvloed en ook met Windows System Resource Manager (WSRM) kan ervoor worden ge¬zorgd dat de performance van gebruikers-sessies wordt geoptimaliseerd.

Toch was het in Windows Server 2008 nog steeds mogelijk dat de performance van een gebruikerssessie negatief werd beïn¬vloed door een andere gebruikerssessie. Met de feature Fair Share CPU Scheduling wordt de proces¬sorcapaciteit wordt namelijk dynamisch 'verdeeld' op basis van actieve ge¬bruikers¬sessies en de belasting die terminal-serversessies leveren. Iedereen op de terminal server krijgt in principe even¬veel ´CPU-tijd´.

Remote Desktop Web Access

In Windows Server 2008 was het mogelijk om door middel van RemoteApp applicaties via een webportal (TS Web Access) aan te bieden. De gebruiker zag die applicaties onafhankelijk van het feit of men die applicatie mocht gebrui¬ken of niet. Het was niet mogelijk om de toegang tot de aangeboden applicaties te filteren. Vanaf Windows Server 2008 R2 is het wel mogelijk om op gebruikersniveau de toegang tot de desbetreffende RemoteApp-applicatie te filteren.

Verder moest een gebruiker bij Windows Server 2008 twee keer inloggen als er door middel van. TS Web Ac-cess een connectie werd gemaakt naar een RemoteApp-programma: de eerste keer op de TS Web Access-server en een tweede keer bij het maken van een verbinding naar de terminal server met het RemoteApp-programma. Vanuit het perspectief van de eindgebruiker was dit een ongewenste situatie. In Windows Server 2008 R2 is er nu sprake van single sign-on en hoeft de gebruiker zijn gegevens slechts een keer in te voeren.

Remote Desktop Virtualization Host

Remote Desktop Virtualization Host (RD Virtualization Host) is een nieuwe role service in Remote Desktop Services. Door middel van RD Virtualization Host wordt virtualisatietechnologie van Hyper-V in Remote Desktop Services geintegreerd. Gebruikers kunnen beschikken over virtuele machines als persoonlijke desktop of ze kunnen een connectie maken naar een pool van virtuele desktops d.m.v. RemoteApp and Desktop Connection of Remote Desktop Web Access (RD Web Access).

Deze virtuele desktops worden 'gehost' op een server met Windows Server 2008 R2 waarop Hyper-V en RD Virtuali¬zation Host draaien. Het voordeel hieraan is dat een gebruiker zijn/ haar eigen voorkeursinstellin¬gen op de 'desktop' kan opslaan en overal waar men inlogt over dezelfde persoonlijke desktop be¬schikt. Voor de beheerder zijn virtuele desktops 'managed pcs' terwijl de gebruiker een gevoel van vrijheid heeft.

Een 'pool' met virtuele desktops bestaat uit een verzameling van identieke virtuele machines (in een datacenter). Omdat de virtuele machines allemaal dezelfde configuratie hebben, krijgt de gebruiker dezelfde desktop als deze een verbinding maakt d.m.v. RemoteApp and Desktop Connection. Het is niet de bedoeling dat gebruikers daar aanpassingen aanbrengen. De beheerder kan ervoor zorgen dat wijzigingen niet worden opgeslagen zodat de gebruiker elke dag een verse desktop krijgt. Uit het oogpunt van TCO (Total Cost of Ownership) wellicht een gewenste situatie.

Conclusie

Remote Desktop Services in Windows Server 2008 R2 bevat substantiële verbeteringen en integreert virtualisatietechnologie en terminal server-technologie waardoor zowel voor de beheerder als de gebruiker voordelen zijn te behalen. Deze twee partijen lijken vaak tegenstrijdige belangen te heb¬ben die tot 'conflicten' en wederzijds onbegrip (kunnen) leiden. Door een aantal nieuwe features van Remote Desktop Services kan wellicht nog iets meer aan de behoeften van beide partijen tege¬moet worden gekomen.

Bron: Techworld