Naar nu blijkt betalen Amsterdam, Eindhoven, Den Haag, Rotterdam en Utrecht gezamenlijk 1,1 miljoen euro voor Custom Support voor Windows XP.

In eerste instantie werd aan Webwereld op 9 april nog gemeld dat de waarde van het contract dat de gemeenten met Microsoft niet openbaar zou worden gemaakt, maar naar nu blijkt heeft de it-beveiligingsdienst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de IBD, op 10 april de cijfers op een pagina op de eigen website gepubliceerd.

Tip van lezer Azerty

Webwereld is op de publicatie geattendeerd door lezer Azerty, dat die gisteravond meldde in de comments op een artikel waarin duidelijk werd dat Microsoft grote kortingen geeft op het bieden van Custom Support. Hoewel de originele waarde van het contract van de gemeenten met Microsoft moeilijk is te berekenen, lijkt het erop dat er in aanvang weinig korting is bedongen door de IBD en de gemeenten.

Wel is met het bedrag van 1,1 miljoen euro het grootste gedeelte afgedekt. Gemeenten die met de grootste vijf steden willen meedoen in dit contract, betalen zo lijkt het een schijntje. Gemeenten groter dan 30.000 inwoners moeten 15.000 euro op tafel leggen, kleinere gemeenten 5000 euro. Waterschappen die mee willen doen betalen eveneens 15.000 euro.

Geheimzinnigheid over deelname gemeenten

De IBD wil op vragen van Webwereld niet zeggen of er in de afgelopen week al meer gemeenten willen participeren in het contract met Microsoft, "omdat wij de afspraak hebben als IBD om over individuele gemeenten en aantallen niet te communiceren vanuit veiligheidsoverwegingen, behalve als gemeenten dat zelf doen", zegt een woordvoerster. "De eigen verantwoordelijkheid blijft namelijk bij gemeenten."

Bij aanvang was er al deelname van Almere en Groningen. Almere had al een contract met Microsoft afgesloten voor een veel hoger gedrag dan de 15.000 euro dat nu wordt gevraagd. Dat eerdere contract ligt nu bij het oud papier.