Het onderzoek van de Leidse informaticus Tim Cocx legt niet alleen onthullende verbanden bloot tussen bepaalde bevolkingsgroepen en crimineel gedrag. De onderzoeker legde ook de persoonsgegevens van 2044 veroordeelde pedofielen over Hyves.nl heen, het populairste sociale netwerk van Nederland.

Pedo's op Hyves

Zo kon worden vastgesteld dat ten minste 15,5 procent van deze groep een Hyves-profiel had, blijkt uit het proefschrift Algorithmic Tools for Data-Oriented Law Enforcement. Dit zijn dus alleen de veroordeelde pedoseksuelen die een 'eerlijk' profiel hebben, met hun eigen naam en andere persoonlijke gegevens die matchten met de database van het team bestrijding kinderporno van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Anderen, waarvan de persoonsgegevens uit de database niet geheel overeenkwamen met een Hyves-profiel, bleven buiten beeld.

Het doel van het onderzoek betreft echter niet de identificatie van deze profielen, maar de datamining ervan. Cocx: "Een afstudeerder heeft onderzoek gedaan naar kinderporno en sociale netwerken. Hij heeft daar correlaties gevonden tussen het aantal kinderen waaraan pedosexuelen waren verbonden op sociale netwerken."

Voorspellende factor

Ingedeeld in verschillende leeftijdscategorieën bleek het aantal minderjarige 'vrienden' een significante voorspellende factor bij pedoseksuelen. Ze waren vaak verbonden met veel kinderen.

Bijvoorbeeld in de leeftijdsgroep 56-65 jaar hadden de zedendelinquenten gemiddeld 18 procent minderjarige 'vrienden' tegen een gemiddelde van 10 procent bij de controlegroep. Nadere datamining met bepaalde algoritmes verhoogt de voorspellende factor nog eens. "Dit staat nog in de kinderschoenen", zegt Cocx, onbedoeld wrang humoristisch.

Officieel mag de politie niet handelen op het resultaat van dit onderzoek. De gepleegde datamining raakt echter ook gevoelige maatschappelijke onderwerpen als afkomst van jonge criminelen en kinderporno. Die onderwerpen kunnen bij andere politieke verhoudingen in Nederland echter wel in aanmerking komen voor data mining.

'Goede indicatie'

Er zitten nog meer haken en ogen aan, zoals de beslotenheid van veel profielen op Hyves. Wel kunnen ouders van minderjarigen er wellicht lering uit trekken.

"Alhoewel logischerwijs geen wettige actie ondernomen kan worden tegen zulke individuen, voedt dit fenomeen de veronderstelling dat een zeker percentage van minderjarige vrienden een goede indicatie kan zijn voor de kans van een individu om te behoren tot een zekere risicovolle categorie," aldus Cocx.