Het aantal taps dat wordt gezet op internetverbindingen is de afgelopen jaren explosief gestegen. in 2009 werden er 335 internettaps geplaatst op een aantal van 1,5 miljoen eindgebruikers. De 335 internettaps zijn goed voor een totaal van 8920 tapdagen door justitie en de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst (AIVD). Gemiddeld is de duur van een internettap 27 dagen. Dit blijkt uit cijfers van de stichting Nationale Beheersorganisatie Internet Providers (NBIP) waarover Webwereld beschikt.

NBIP verzorgt het uitvoeren van internettaps voor 59 kleine en grotere internetproviders. De stichting specificeert de tapcijfers niet naar de verschillende providers die lid zijn. Ook wordt niet duidelijk wel aandeel de AIVD heeft in de tapverzoeken. Als NBIP dat wel zou uitsplitsen overtreden ze de wet door staatsgeheimen te publiceren.

De stichting zegt bij monde van voorzitter Alex Bik dat NBIP minder dan 10 procent van de vaste en mobiele providermarkt vertegenwoordigt. Extrapolatie van de cijfers levert een voorzichtige schatting op voor heel Nederland. In 2009 zijn dus ten minste 3.350 internettaps geplaatst in Nederland. Met een gemiddelde van 27 dagen per tap komt het aantal tapdagen voor heel Nederland uit op 90.450. Dit is een zeer conservatieve schatting, mogelijk wordt er een stuk meer getapt.

Sterke stijging

Het aantal internettaps is nog klein vergeleken met de meer dan 25.000 telefoontaps die door Justitie alleen jaarlijks worden gezet. Maar in verhouding tot 2006 stijgt het aantal internettaps wel enorm. Vier jaar geleden werden er 69 taps geplaatst op een aantal van 1,5 miljoen eindgebruikers, in 2009 dus 335, een toename van 385 procent. Ook het aantal tapdagen steeg flink, van 2402 naar 8920, een toename van 271 procent. Volgens de stichting is er ook een toename in het aantal voip-taps. Alleen de gemiddelde tapduur daalde van 35 naar 27 dagen.

De stichting NBIP is in 2002 opgericht, met het doel om investeringen voor het kunnen aftappen van internetverkeer over deelnemende ISP's te verdelen. Veel kleinere providers hebben zelf niet de middelen in huis om taps te plaatsen. De overheid verplicht de providers wel om die taps zelf te regelen. Door de krachten te bundelen kan expertise en apparatuur worden gedeeld. De NBIP vertegenwoordigt sinds 2006 ongeveer 1,5 miljoen eindgebruikers. Onder andere Tele2, BBeyond, Multikabel (nu Ziggo) en BIT zijn aangesloten bij de stichting. In 2010 biedt NBIP zijn services aan 79 providers aan.

Er zijn sindsdien veel kleine providers bijgekomen die weinig gewicht qua abonnees in de schaal leggen, verklaart Alex Bik, voorzitter van de NBIP. Bik is tevens directeur van provider BIT.

Justitie

Tot nu toe is het officieel onbekend hoeveel internettaps Justitie plaatst in Nederland. Na jarenlang aandringen door de Tweede Kamer kondigde Minister Hirsch Ballin van Justitie in november vorig jaar aan dat het Korps landelijke politiediensten (KLPD) vanaf 1 januari 2010 het aantal internettaps landelijk gaat registreren. Ook beloofde hij de cijfers periodiek bekend te maken, zoals nu al gebeurt met telefoontaps.

De eerste officiële rapportage over internettaps wordt in het derde kwartaal verwacht. Dat zullen alleen cijfers zijn van politie en Justitie. Hoe vaak de AIVD en MIVD tappen blijft geheim.

Het ministerie van Justitie kon niet direct antwoord geven op vragen.