Om alle (onbeschermde) elektronische systemen in Nederland te vernietigen of in ieder geval te ontregelen, is een door een nucleaire explosie veroorzaakte elektromagnetische puls (EMP) nodig. De circuits van apparatuur branden dan door. Om met een nucleaire EMP-aanval een zo groot mogelijk effect te creëren, is een explosie van een atoomwapen op enkele honderden kilometers hoogte vereist.

Daarvoor is een draagraket nodig waarover alleen staten beschikken, zegt minister Hillen op vragen van de PVV. “De Nederlandse inlichtingendiensten beoordelen de waarschijnlijkheid van een nucleaire EMP-aanval als laag", voegt de bewindsman eraan toe.

Alarmerende berichten

De PVV was verontrust geraakt na het lezen van een artikel in de Britse krant The Telegraph, waarin alarmerend over de mogelijkheden van een dergelijke EMP-aanval was bericht. Hillen probeert de gemoederen in de PVV te bedaren. Terroristen zullen in zijn ogen ook niet erg succesvol zijn met een EMP-aanval. “Het is mogelijk om kleine geïmproviseerde niet-nucleaire EMP-wapens te fabriceren met commercieel verkrijgbare componenten. Het gebied waarin een dergelijk wapen schade veroorzaakt, is echter gering."

Volgens Hillen is de impact van een terreuraanslag met een geïmproviseerd EMP-wapen vergelijkbaar met een conventioneel explosief. “Het hoofddoel van dergelijke terreuraanslagen is schrik aan te jagen bij de bevolking, meer dan het veroorzaken van de schade zelf", sust hij. Op het Britse krantenartikel wil hij verder niet ingaan. Hillen vindt het niet te betalen om veiligheidsmaatregelen te nemen tegen een EMP-aanval “gezien de hoeveelheid elektronische systemen, de toepassingen daarvan en de reikwijdte van eventueel te nemen maatregelen."