Het aantal im-dreigingen is daarmee met 73 procent gestegen vergeleken met dezelfde periode vorig jaar.

Volgens Akonix is er een flinke stijging in het aantal aanvallen via chatnetwerken waarneembaar. In mei alleen werden er al twintig ontdekt. Het gemiddelde dit jaar ligt op meer dan één per dag.

Door de directe contacten en het informele karakter van im, hebben dergelijke aanvallen meer kans op succes dan per mail, zo stelt het beveiligingsbedrijf.

Een van de mogelijke redenen waarom aanvallers hun focus op chatnetwerken richten, is om zodoende de systemen te omzeilen die het mailverkeer moeten beveiligen. Akonix schat dat hooguit een op de vijf bedrijven im beveiligt. Bron: Techworld