Uit het onderzoek, dat werd uitgevoerd onder 120 internationale bedrijven, blijkt dat er een duidelijke samenhang bestaat tussen het nemen van voorzorgsmaatregelen en het aantal data-incidenten. De bedrijven die hun databasebeheerders nauwlettend in de gaten hielden, hadden 8 procent minder last van incidenten waarbij data verloren ging. Daarnaast bleken er 10 procent minder fouten in de boekhouding van deze bedrijven te zitten.

Een van de belangrijkste kenmerken van de bedrijven die goed scoorden in het onderzoek, is een strikt managementbeheer. Dit betekent dat de databasebeheerders gemonitord worden, dat er een scheiding van taken tussen verschillende managers is, en dat toegang tot databasegegevens in een aantal gevallen beperkt of geblokkeerd is.

In het rapport geeft Aberdeen een aantal adviezen aan bedrijven die zich zorgen maken over de veiligheid van hun gegevens. De belangrijkste aanbeveling is het afschaffen van gedeelde databaseaccounts en het beperken van privileges voor ontwikkelaars. Verder adviseert het onderzoeksbureau om zoekopdrachten te monitoren, zodat de ongebruikelijke informatie er sneller uitgefilterd kan worden.

Meer dan de helft van de onderzochte bedrijven geeft aan dat ze bovengenoemde maatregelen al genomen hebben. De vraag is wel hoe representatief deze cijfers zijn. Het onderzoek dient dan ook vooral als waarschuwing, verklaart marketingdirecteur Mark Kraynak van co-sponsor Imperva tegenover het Britse Techworld. “Het rapport laat zien dat bedrijven onnodige risico’s lopen als ze geen zicht hebben op de werkzaamheden van databasebeheerders ”, meent Kraynak. “We hebben aangetoond dat daarmee niet alleen een hoop problemen bespaard kunnen worden, maar ook veel tijd en geld.” Bron: Techworld