In de browser is een groot buffer overflow-lek ontdekt. Hackers kunnen een website maken die code bevat waarmee ze toegang tot pc's van Netscape-gebruikers kunnen krijgen. Het lek komt in ieder geval voor in versie 7.2 en 6.2.3, aldus deskundigen van het Deense Secunia. Versie 7.2 is de meeste recente stabiele versie van Netscape. Of het lek ook voorkomt in Netscape 8.0 bèta is niet bekend. Dit lek werd eerder al ontdekt en gedicht in de Mozilla-browser, die voor een deel uit dezelfde code bestaat als Netscape. Toch heeft Netscape er nog geen patch voor. Tot die update er is, wordt geadviseerd om een andere browser te gebruiken.