Het gebruik van de afluistersoftware door Duitse opsporingsdiensten, de zogenoemde Bundestrojaner, is mogelijk illegaal. De regering evalueert de juridische grondslag van dergelijke afluister- en aftappraktijken, maar in de Bundestag, het Duitse parlement, komen steeds meer vragen op over de rechtsgeldigheid. Ondertussen zijn de Duitse opsporingsdiensten in gesprek met Skype en andere VoIP-aanbieders om te bekijken hoe zij toegang kunnen krijgen tot gesprekken.

In de Bundestag zijn het voornamelijk de Groenen en de sociaal-democraten van de SPD die zich erg druk maken om het gebruik van de Bundestrojaner, een stukje software dat informatie van doelwit-pc's doorsluist naar de politie. Maar die software is ten eerste schadelijk voor de veiligheid van de computer (het opent een gat dat te gebruiken is door andere malware), ook wordt er veel meer informatie ingezameld dan wettelijk is toegestaan. Dat bleek na analyse van de hackers van Chaos Computer Club.

is het gebruik nu wel of niet illegaal?

De SPD heeft nu diverse vragen gesteld aan zowel Justitie als het ministerie van Binnenlandse Zaken over het gebruik van de trojan, genaamd R2D2 of 0Zapftis, en de antwoorden maken de zaak er niet duidelijker op voor de politici. Justitie zegt bij monde van openbaar aanklager Harald Range dat hij niet gelooft dat de juridische grondslag voldoende is voor onderschepping van communicatie aan de bron, maar de reactie van Binnenlandse Zaken op die uitspraak is dat “dat alleen maar de weergave is van de mening van de openbaar aanklager".

Maar de SPD is er wel klaar mee. “De antwoorden van de regering schieten te kort en zijn zorgelijk", schrijft de oppositiepartij in een blogposting. “We zullen de federale regering vragen om een einde te maken aan deze onacceptabele en illegale situatie." Daarbij vragen ze de regering om een keuze te maken in het stoppen met het onderscheppen van de communicatie aan de bron, of uit te leggen onder welke juridische basis dat dan wel mag plaats hebben.

Nederland geheimzinnig over eigen afluistertrojan

Een jaar geleden werd bekend dat de Unit Interceptie van het Nederlandse KLPD in "zeer beperkt aantal gevallen" spyware injecteert op pc's van verdachten. In een brief aan de Tweede Kamer zei minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten. "De Unit Landelijke Interceptie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) beschikt over software die geïnstalleerd kan worden op de computer van een verdachte en waarmee ten behoeve van opsporingsdiensten toegang kan worden verkregen tot die computer en of gegevens daarvan kunnen worden overgenomen."

De kwestie is voor Bits of Freedom uiteindelijk reden om naar de rechter te stappen, om de politie te dwingen openheid te geven over het gebruik van dergelijke spyware door opsporingsdiensten. Rejo Zenger van BoF heeft daartoe enkele verzoeken om informatie ingediend met beroep op de Wet Openbaarheid van Bestuur. De rechter moet de KLPD nu opleggen aan die verzoeken adequaat gehoor te geven.