Dit blijkt uit een persbericht van het Agentschap. De samenwerking is volgens hen nodig vanwege de toenemende technische complexiteit in netwerken en diensten.

Papieren controle

Door de samenwerking wordt de controle op 'aftapbaarheid' van diensten betrouwbaarder en kwalitatief beter. “Op dit moment gaan we alleen na met een administratieve controle of de telecomaanbieders voldoen aan de eisen voor het aftappen van gegevens", zegt woordvoerster Joyce Dekker van het Agentschap Telecom. Deze controle verliep voornamelijk op afstand via formulieren.

“Het gaat er in ieder geval om dat ook het apparatuur van telco's steeds complexer worden. Wij hebben zelf niet alle technieken in huis en zijn op zoek gegaan naar partners." Het NFI is volgens Dekker vanwege hun specialistische technische kennis een goede partner.

Mee op audits

Dekker geeft aan dat het Agentschap nu ook technisch toezicht gaat houden. “Het voordeel van de technieken van de NFI is dat we beter kunnen testen hoe telecomaanbieders hun zaken geregeld hebben. Hick-ups komen hierbij dus eerder aan het licht."

In de samenwerking is het de bedoeling dat het NFI meegaat op audits bij telco´s. “Bij zo'n audit wordt gevraagd om te laten zien hoe de telecomaanbieder omgaat met taps. Er wordt gecontroleerd of het aftappen zorgvuldig verloopt en of de gegevens veilig worden opgeslagen zodat de veiligheidsdiensten ze kunnen gebruiken," zegt Eef Herregodts, woordvoerster namens NFI.

Telefoon, SMS, e-mail en internet

Telecomaanbieders zijn verplicht om hun diensten en netwerken sinds 2001 'aftapbaar' te maken. Dit betekent dat de inhoud van telefoongesprekken, SMS, e-mails en internetverkeer kan worden opgevraagd. Het Openbaar Ministerie en inlichtingen- en veiligheidsdiensten mogen deze informatie gebruiken om criminele of terroristische activiteiten te voorkomen en personen op te sporen die hiervan verdacht worden.