Volgens de AIVD heeft het verzamelen van metadata vaak de voorkeur omdat de kleine brokken informatie sneller zijn te analyseren. Daardoor is volgens de inlichtingendienst eerder een inschatting te maken van welke datastromen ook de inhoud nader moet worden onderzocht. Het vergaren van metadata is 'een kleinere inbreuk op de privacy' dan aftappen van de inhoud van dataverkeer, schrijft de AIVD in een Engelstalige toelichting die vrijdag is gepubliceerd.

Plasterk

Voor het bekijken van de inhoud van dataverkeer heeft de dienst

de toestemming van de minister van Binnenlandse Zaken nodig. Minister Ronald Plasterk liet eind oktober op tv nog weten dat de NSA de metadata van circa 1,8 miljoen burgertelefoontjes in Nederland heeft verzameld. De rol van de AIVD en MIVD bij de NSA-praktijken blijft echter nog altijd onduidelijk.

Half oktober praatte een PVV-kamerlid zijn mond voorbij tijdens een Kamerdebat over het aftappen door de NSA. "De AIVD vindt ook dat metadata verzamelen essentieel is bij het bestrijden van terroristen." Dat had hij gehoord tijdens een technische briefing van de geheime dienst aan leden van de Tweede Kamer.

Wetsverruiming

De AIVD en MIVD mogen nu van de wet nog geen communicatie die via kabels verloopt zomaar onderscheppen, terwijl dat wel is toegestaan voor draadloze communicatie. Desondanks hebben de inlichtingendiensten al een systeem besteld dat net als de Amerikaanse NSA telefoon- en internetverkeer kan onderscheppen en verwerken.

Voorzitter Bert van Delden van de toezichthouder op de inlichtingendiensten, de CTIVD, noemde het onderscheid in de wet tussen kabelgebonden communicatie en dat via de ether 'achterhaald'. Een adviescommissie zal volgens hem begin december zal pleiten voor een wetsverruiming.